« Apok 6:10 Apokalipsa Jana 6:11 Apok 6:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I dano wszytkiem białe szaty i rzeczono im, aby odpoczywali jeszcze (na) czas mały, dokądby się wypełnili i towarzysze ich i bracia ich, którzy mają być pobici jako i oni.
2.WUJEK.1923I dano im po szacie białéj i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęły mały czas, ażby się wypełnili spółsłudzy ich i bracia ich, którzy mają być pobici jako i oni.
3.RAKOW.NTI dane są każdemu szaty białe, i powiedziano im aby się uspokoiły jeszcze na mały czas, ażby się też wypełnili i spólni słudzy ich i bracia ich, którzy mają być pobici jako i oni.
4.GDAŃSKA.1881I dane są każdemu z nich szaty białe, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze na mały czas, ażby się dopełnił poczet spółsług ich i braci ich, którzy mają być pobici, jako i oni.
5.GDAŃSKA.2017I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici jak i oni.
6.JACZEWSKII każdemu z zabitych dano po białej szacie i powiedziano im, aby cierpliwymi byli jeszcze czas jakiś, ażby skończono z ich towarzyszami i bracią, którzy również zabici być mają.
7.APOKALYPSIS.1905I dano każdemu szaty białe, i powiedziano im, ażeby odpoczywali jeszcze przez czas mały, aż się dopełni poczet spółsług ich i braci ich, którzy mają być pobici, jako i oni.
8.MARIAWICITedy dano każdej z nich szatę białą i powiedziano im, żeby jeszcze poczekały na mały czas, aż wypełnią liczbę spółsłudzy ich i bracia ich, którzy mają być pozabijani jako i one.
9.DĄBR.WUL.1973I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze pozostawały w spokoju przez czas niewielki, dopóki by nie wypełniła się liczba ich współsług i braci, którzy mają być zabici.
10.DĄBR.GR.1961I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze pozostały w spokoju przez czas niewielki, dopóki by się nie dopełniła liczba ich współsług i braci, którzy mają być zabici, tak jak i oni.
11.TYSIĄCL.WYD5I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, by jeszcze krótki czas spokojnie zaczekali, aż się dopełni liczba ich współsług i braci, którzy, jak i oni, mają być zabici.
12.BRYTYJKAI dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.
13.POZNAŃSKAI dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, by jeszcze przez krótki czas odpoczęli, aż dopełni się liczba ich współsług oraz braci, którzy, jak i oni, mają być zabici.
14.WARSZ.PRASKAI dano im wszystkim białe szaty, i kazano jeszcze przez jakiś czas odpoczywać, dokładnie tak długo, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy, podobnie jak oni, mieli być również zabici.
15.KALETAI dana_jest [z] nich każdemu szata biała, i powiedziano im, aby odpoczywali na czas mały, ażby się_dopełnili i współsłudzy ich i bracia ich, [którzy] mają być_pobici z nich jako i oni.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc każdemu z nich zostały dane białe szaty i zostało im powiedziane, że jeszcze odpoczną mały czas, aż zostaną dopełnieni ich współsłudzy oraz ich bracia, którzy mają być zabici, jak i oni.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdej z tych dusz dano białą szatę. Powiedziano im też, że jeszcze przez pewien krótki czas mają odpoczywać, aż się dopełni liczba ich braci, którzy podobnie jak oni byli sługami i podobnie mieli ponieść śmierć.
18.TOR.PRZ.I dano każdemu z nich długą białą szatę, i powiedziano im, aby odpoczęli jeszcze krótki czas, aż wypełnią liczbę ich współsług i ich braci, którzy mają być zabici, jak i oni.