« Apok 6:13 Apokalipsa Jana 6:14 Apok 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I niebo odeszło jako księgi zwinione; i wszelka góra, i ostrowy zmiejsc swych ruszyły się.
2.WUJEK.1923A niebo odstąpiło jako księgi zwinione, a wszelka góra i wyspy z swoich miejsc poruszone są.
3.RAKOW.NTA niebo odstąpiło jako księgi zwinione, a wszelka góra i wysep z miejsc swoich poruszone są;
4.GDAŃSKA.1881A niebo ustąpiło jako księgi zwinione, a wszelka góra i wyspy z miejsca się swego poruszyły;
5.GDAŃSKA.2017I niebo ustąpiło jak zwój zrolowany, a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc.
6.JACZEWSKINiebiosa zniknęły, jako zwój księgi, gdy się ta nawałek okręci; i wszystkie góry i wyspy z miejsc swoich poruszone zostały.
7.APOKALYPSIS.1905i niebo rozstąpiło się jako księga zwinięta, i wszelka góra i wyspa z miejsc swoich zostały poruszone;
8.MARIAWICII niebo ustąpiło, jako księgi zwinione; i każda góra i wyspy ruszyły się z miejsc swoich.
9.DĄBR.WUL.1973I niebo ustąpiło jak zwinięta księga, a wszelka góra i wyspy poruszone były z miejsc swoich.
10.DĄBR.GR.1961I niebo ustąpiło jak zwinięta księga, a każda góra i każda wyspa poruszyły się z miejsc swoich.
11.TYSIĄCL.WYD5Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a wszelka góra i wyspa z miejsc swych poruszone.
12.BRYTYJKAI niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.
13.POZNAŃSKANiebo zostało usunięte jak księga, która się zwija, a każda góra i każda wyspa zostały ruszone ze swoich miejsc.
14.WARSZ.PRASKANiebo zawarło się jak księga, którą zamknięto, a wszystkie góry i wyspy zostały poruszone ze swego miejsca.
15.KALETAA niebo ustąpiło jako księga zwijająca_się, a wszelka góra i pagórek z miejsca się_poruszyły;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto został oddzielony niebieski firmament podobnie jak zwój, który jest zwijany. A każda góra i wyspa zostały poruszone ze swoich miejsc.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNiebo zostało zwinięte jak zwój, a każda góra i wyspa usunięta ze swego miejsca.
18.TOR.PRZ.2023I niebo zostało rozdzielone jak zwój, który jest rolowany, i każda góra i wyspa ze swoich miejsc została poruszona