« Apok 6:15 Apokalipsa Jana 6:16 Apok 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówią goram i skałam: padnicie na nas, a skryjcie nas od twarzy siedzącego na stolicy i od gniewu baranka.
2.WUJEK.1923I rzekli górom i skałom: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas od oblicza siedzącego na stolicy i od gniewu Barankowego;
3.RAKOW.NTA mówią góram i skałam: Upadnijcie na nas, i zakryjcie nas od oblicza onego siedzącego na stolicy, i od gniewu Barankowego;
4.GDAŃSKA.1881I rzekli górom i skałom: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy i przed gniewem tego Baranka;
5.GDAŃSKA.2017I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka;
6.JACZEWSKIi do gór i skał wołali: Rzućcie się na nas i zakryjcie nas przed obliczem siedzącego na tronie i przed gniewem Baranka.
7.APOKALYPSIS.1905i mówią górom i skałom: „Upadnijcie na nas i zakryjcie nas od oblicza siedzącego na tronie, i od gniewu baranka:
8.MARIAWICIi mówili górom i skałom: Padnijcie na nas i zakryjcie nas od oblicza Tego, Który siedzi na Stolicy, i od gniewu Barankowego,
9.DĄBR.WUL.1973I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem siedzącego na tronie i przed gniewem Baranka.
10.DĄBR.GR.1961I mówią do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem siedzącego na tronie i przed gniewem Baranka.
11.TYSIĄCL.WYD5I mówią do gór i do skał: Spadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka,
12.BRYTYJKAI mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie,
13.POZNAŃSKAI mówią do gór i do skał: "Padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka,
14.WARSZ.PRASKAwołając do gór i do skał: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Siedzącego na tronie, i ratujcie nas od gniewu Baranka!
15.KALETAI rzekli górom i skałom: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem [tego, który] siedzi na stolicy i przed gniewem Baranka;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówili też górom i skałom: Spadnijcie na nas oraz ukryjcie nas od oblicza Tego, który siedzi na tronie oraz od uniesienia Baranka;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITwołali do gór i skał: Padnijcie na nas! Ukryjcie nas przed obliczem Tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka!
18.TOR.PRZ.2023I mówią do gór i skał: Padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem Tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka;