« Apok 6:6 Apokalipsa Jana 6:7 Apok 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiący: Przyjdzi, a oglądaj.
2.WUJEK.1923A gdy otworzył czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Chódź, a patrzaj.
3.RAKOW.NTA gdy otworzył czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego źwierzęcia mówiący: Chodź a patrzaj!
4.GDAŃSKA.1881A gdy otworzył czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiący: Chodź, a patrzaj!
5.GDAŃSKA.2017A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego stworzenia mówiący: Chodź i zobacz.
6.JACZEWSKIA gdy czwartą pieczęć rozłamał, usłyszałem głos czwartego ze zwierząt: Zbliż się i patrz.
7.APOKALYPSIS.1905A gdy otworzył pieczęć czwartą, słyszałem, że głos czwartego zwierzęcia mówił: „Chodź a patrzaj”.
8.MARIAWICIA gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia, mówiący: Chodź i patrz.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej istoty żywej mówiącej: Przyjdź i patrz.
10.DĄBR.GR.1961A kiedy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Przybywaj! I zobaczyłem:
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartej Istoty żyjącej, gdy mówiła: Przyjdź!
12.BRYTYJKAA gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź!
13.POZNAŃSKAA gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: "Przyjdź!"
14.WARSZ.PRASKAA gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem, jak czwarte Zwierzę wołało: Przyjdź!
15.KALETAA gdy otworzył pieczęć czwartą, słyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiący: Chodź, a patrz!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy złamał czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej istoty żywej, która mówiła: Przybądź i uważaj!
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy Baranek otworzył czwartą pieczęć, czwarta istota przemówiła: Przyjdź!
18.TOR.PRZ.A gdy zdjął czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego stworzenia, mówiący: Chodź i patrz.