« Apok 6:7 Apokalipsa Jana 6:8 Apok 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I ujrzałem, ano koń myszasty, a siedzący na wierzchu, imię jemu mor, a piekło szło za niem i dana im władza na ćwierć ziemie, zabijać mieczem, i głodem i morem, i zwierzęty ziemskiemi.
2.WUJEK.1923A oto koń blady, a który siedział na nim, imię jemu Śmierć a piekło szło za nim, i dana mu jest moc nad czterema częściami ziemi, zabijać mieczem, głodem i śmiercią i przez bestye ziemskie.
3.RAKOW.NTI widziałem, a oto koń płowy, a tego który siedział na nim imię było Śmierć; a piekło szło za nim; i dana jest im zwierzchność nad czwartą częścią ziemie, zabijać przez miecz, i przez głód, i przez śmierć, i przez źwierzęta ziemskie.
4.GDAŃSKA.1881I widziałem, a oto koń płowy, a tego, który siedział na nim, imię było śmierć, a piekło szło za nim; i dana im jest moc nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez zwierzęta ziemskie.
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, i zarazą, i przez zwierzęta ziemi.
6.JACZEWSKIA oto wyskoczył koń płowy, a jezdcowi jego na imię było Śmierć i piekło za nim postępowało. I dano mu władzę zabijania mieczem, głodem, powietrzem, zębami i pazurami dzikich zwierząt a to we wszystkich czterech częściach świata.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem, a oto koń blady, i siedzący na wierzchu jego, imię jemu śmierć, a piekło towarzyszy mu; i dano im moc zabijania na czwartej części ziemi mieczem i głodem i śmiercią i przez zwierzęta ziemi.
8.MARIAWICII widziałem, a oto koń blady, a imię temu, który na nim siedział, śmierć. I szło za nim piekło. I dana mu była moc nad czwartą częścią ziemi, aby zabijał mieczem, głodem i śmiercią, i bestyami ziemskiemi.
9.DĄBR.WUL.1973A oto koń trupiosiny, a imię siedzącego na nim jeźdźca: „Śmierć”. Piekło postępowało za nim i dana mu jest władza nad czterema częściami ziemi, aby zabijał mieczem, głodem, morem i okrucieństwem zwierząt ziemskich.
10.DĄBR.GR.1961oto koń trupio siny, a na nim jeździec, którego imię: „śmierć”. Piekło szło razem z nim i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem, głodem, morem i okrucieństwem zwierząt ziemskich.
11.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta.
12.BRYTYJKAI widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.
13.POZNAŃSKAI ujrzałem: Oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby miecz i głód, i mór, i dzikie zwierzęta zabijały ludzi.
14.WARSZ.PRASKAZobaczyłem też konia maści trupioszarej, a jeździec siedzący na nim nazywał się, Śmierć. A jeźdźcowi towarzyszyła cała kraina zmarłych. Dano im władzę nad czwartą częścią ziemi oraz możność zabijania mieczem, głodem, zarazą morową i przez dzikie zwierzęta, które są na ziemi.
15.KALETAI widziałem, a oto koń płowy, a [tego, który] siedział na nim, imię jego śmierć, a piekło szło_za nim; i dana_jest im moc nad czwartą_częścią ziemi, [aby] zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez bestie ziemskie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zobaczyłem a oto siwy koń, a temu, co na nim siedział było na imię Śmierć; więc szła za nim Kraina Umarłych. Została im też dana władza nad czwartą częścią ziemi, by zabijać mieczem, wśród głodu, w śmierci i przez dzikie zwierzęta ziemi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZobaczyłem, że wyszedł koń sinozielony. Ten, który na nim siedział, miał na imię Śmierć. Świat zmarłych nadciągał tuż za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi. Mogli zabijać mieczem, głodem, zarazą i przez dzikie zwierzęta ziemi.
18.TOR.PRZ.I zobaczyłem, a oto koń bladozielony, a ten, który na nim siedział, miał na imię Śmierć, i Hades idzie z nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabić mieczem i głodem, i śmiercią, i przez dzikie zwierzęta ziemi.