« Apok 6:17 Apokalipsa Jana 7:1 Apok 7:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Potym widziałem czterzy anioły stojące na czterzech węgłoch ziemie, dzierżące czterzy wiatry ziemie, aby nie wiały na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo.
2.WUJEK.1923Potemem widział czterech Aniołów, stojących na czterech węgłach ziemie, trzymujących cztery wiatry ziemie, aby nie wiały na ziemię, ani na żadne drzewo.
3.RAKOW.NTA potymem widział czterech Aniołów stojących na czterech węgłów ziemie, trzymające cztery wiatry ziemie, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na wszelkie drzewo.
4.GDAŃSKA.1881Potemem widział czterech Aniołów, stojących na czterech węgłach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo.
5.GDAŃSKA.2017Potem zobaczyłem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.
6.JACZEWSKIWidziałem potem, jak czterej aniołowie stali na czterech krańcach ziemi i trzymali cztery wiatry, aby one nie wiały ani na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo.
7.APOKALYPSIS.1905A potem widziałem czterech aniołów, stojących na czterech kątach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, ażeby nie wiał wiatr po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo.
8.MARIAWICIPotem widziałem czterech Aniołów, stojących na czterech węgłach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie wiały na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo.
9.DĄBR.WUL.1973Potem zobaczyłem czterech Aniołów, stojących na czterech krańcach ziemi i zatrzymujących cztery wiatry ziemskie, aby nie wiały na ziemię ani na morze, ani też na żadne drzewo.
10.DĄBR.GR.1961Potem zobaczyłem czterech Aniołów, stojących na czterech krańcach ziemi i zatrzymujących cztery wiatry ziemskie, ażeby nie powiał wiatr na ziemię ani na morze, ani też na żadne drzewo.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, jak powstrzymywali cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemi ani na morzu, ani na żadne drzewo.
12.BRYTYJKAPotem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo
13.POZNAŃSKAPotem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemi ani na morzu, ani na żadne drzewo.
14.WARSZ.PRASKAA potem ujrzałem czterech aniołów, którzy stali na czterech krańcach ziemi i powstrzymywali cztery wichry ziemi tak aby nie wiały ani po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo.
15.KALETAA po tym widziałem czterech aniołów, stojących na czterech węgłach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem zobaczyłem czterech aniołów, stojących na czterech odosobnionych miejscach ziemi, co władali czterema wiatrami ziemi, aby wiatr nie dął na ziemi, ani na morzu, ani na żadne drzewo.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem zobaczyłem czterech aniołów. Stali oni na czterech krańcach ziemi i powstrzymywali cztery jej wiatry, tak by nie wiał wiatr ani na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo.
18.TOR.PRZ.I potem zobaczyłem czterech aniołów, stojących na czterech węgłach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo.