« Apok 7:14 Apokalipsa Jana 7:15 Apok 7:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto są przed stolicą Bożą, i służą mu wednie i wnocy wkościele jego, a siedzący na stolicy mieszkać będzie nad nimi.
2.WUJEK.1923Dlatego są przed stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w kościele jego; a który siedzi na stolicy, mieszkać będzie nad nimi.
3.RAKOW.NTDla tego są przed stolicą Bożą, i służą mu we dnie i w nocy w Kościele jego; a siedzący na stolicy, mieszkać będzie nad nimi.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego są przed stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w kościele jego, a ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zasłoni ich.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w jego świątyni, a zasiadający na tronie osłoni ich sobą jak namiotem.
6.JACZEWSKIsą oni też przed tronem Boga, i podczas dni i nocy służą mu w kościele jego, a on zamieszkuje z nimi.
7.APOKALYPSIS.1905Dlatego są przed tronem Boga i służą mu w dzień i w nocy w kościele jego. A siedzący na tronie osłoni ich namiotem.
8.MARIAWICIprzeto są przed Stolicą Boga i służą Mu we dnie i w nocy w Świątyni Jego; i Ten, Który siedzi na Stolicy będzie mieszkał nad nimi.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego stoją przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, który zasiadł na tronie, przyjmie ich do domu swego.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego stoją przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, który siedzi na tronie, ustawi nad nimi swój namiot.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.
12.BRYTYJKADlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją.
13.POZNAŃSKADlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.
14.WARSZ.PRASKADlatego stoją przed tronem Boga, służąc Mu w Jego świątyni we dnie i w nocy. A Ten, który zasiada na tronie, rozciągnie nad nimi swój namiot.
15.KALETADla tego są przed stolicą Bożą i służą mu dniem i nocą w kościele jego, a [ten, który] siedzi na stolicy, zna ich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego są przed tronem Boga oraz dniem i nocą służą Mu w Jego Świątyni; a Ten, który siedzi na tronie, rozbije nad nimi namiot.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego właśnie są przed tronem Boga. Służą Mu w Jego przybytku dniami i nocami. A Ten, który siedzi na tronie, rozciągnie nad nimi namiot.
18.TOR.PRZ.Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni, a Ten, który siedzi na tronie, rozciągnie nad nimi namiot.