« Apok 7:16 Apokalipsa Jana 7:17 Apok 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo baranek, który na śrzod stolice, paść je będzie, i zaprowadzi je na żywe źrzódła wód; i otrze Bóg wszelaką łzę od oczu ich.
2.WUJEK.1923Albowiem Baranek, który jest w pośrodku stolice, będzie je rządził i poprowadzi je do źródeł wód żywota: i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich.
3.RAKOW.NTAbowiem baranek który jest w pojśrzodku stolice, będzie je pasł, i poprowadzi je do żywych źrzódeł wód; i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Baranek, który jest w pośrodku stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich.
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.
6.JACZEWSKIBaranek, który zasiada na tronie kierować nimi będzie i zaprowadzi ich do wody krynicznej i wszelką łzę z oczu ich obetrze.
7.APOKALYPSIS.1905bo baranek, który jest pośrodku tronu, będzie pasł ich i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich”.
8.MARIAWICIalbowiem Baranek, Który w pośrodku Majestatu jest, będzie ich pasł i doprowadzi ich do zdrojów żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich.
9.DĄBR.WUL.1973albowiem Baranek, który jest w pośrodku tronu, będzie nimi rządził i doprowadzi ich do źródeł wód żywota, a Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich.
10.DĄBR.GR.1961albowiem Baranek, który jest w pośrodku tronu, będzie nad nimi czuwał i poprowadzi ich do źródeł wód żywota, a Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu.
11.TYSIĄCL.WYD5bo pasał ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
12.BRYTYJKAPonieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.
13.POZNAŃSKAbo paść ich będzie Baranek, który jest w pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia, a Bóg każdą łzę otrze z ich oczu".
14.WARSZ.PRASKABędzie ich bowiem strzegł Baranek, który jest pośrodku tronu. On to poprowadzi ich do źródeł wody żywej, a Bóg otrze wszystkie łzy z ich oczu.
15.KALETAAlbowiem Baranek, [który jest] w pośrodku stolicy, będzie_pasł ich i poprowadzi ich do źródeł wód żywota, i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bo Baranek ten między nimi w centrum tronu będzie ich pasł oraz ich poprowadzi do źródeł wód życia, a Bóg zetrze z ich oczu każdą łzę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł. On ich poprowadzi do źródeł żywych wód, a Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu.
18.TOR.PRZ.Baranek bowiem, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródła wód żywych; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.