« Apok 7:7 Apokalipsa Jana 7:8 Apok 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zpokolenia Zabulonowego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Jozefowego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Beniaminowego dwanaście tysięcy pieczętowanych.
2.WUJEK.1923Z pokolenia Zabulon dwanaście tysięcy pieczętowani. Z pokolenia Józeph dwanaście tysięcy pieczętowani. Z pokolenia Benjamin dwanaście tysięcy pieczętowani.
3.RAKOW.NTZ pokolenia Zabulonowego, dwanaście tysięcy zapieczętowanych; Z pokolenia Józefowego, dwanaście tysięcy zapieczętowanych; Z pokolenia Beniaminowego, dwanaście tysięcy zapieczętowanych.
4.GDAŃSKA.1881Z pokolenia Zabulonowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Józefowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Benjaminowego dwanaście tysięcy popieczętowanych.
5.GDAŃSKA.2017Z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.
6.JACZEWSKIz pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy; z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy; z pokolenia Benjamina dwanaście tysięcy.
7.APOKALYPSIS.1905z pokolenia Zabulon 12 tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Józef 12 tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Benjamin 12 tysięcy popieczętowanych.
8.MARIAWICIz pokolenia Zabulon dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Benjamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.
9.DĄBR.WUL.1973Z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.
10.DĄBR.GR.1961Z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy. Z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy. Z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.
11.TYSIĄCL.WYD5z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.
12.BRYTYJKAZ plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.
13.POZNAŃSKAz pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.
14.WARSZ.PRASKAdwanaście tysięcy z pokolenia Zabulona, dwanaście tysięcy z pokolenia Józefa, dwanaście tysięcy z pokolenia Beniamina.
15.KALETAZ pokolenia Zabulonowego dwanaście tysięcy; z pokolenia Benjaminowego dwanaście tysięcy; z pokolenia Józefowego dwanaście tysięcy popieczętowanych.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z plemienia Zabulona dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Józefa dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITdwanaście tysięcy z plemienia Zebulona, dwanaście tysięcy z plemienia Józefa, dwanaście tysięcy opieczętowanych z plemienia Beniamina.
18.TOR.PRZ.Z pokolenia Zebulona dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.