« Apok 8:2 Apokalipsa Jana 8:3 Apok 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Inszy lepak anioł przyszedł, i stanął przed ołtarzem, mając kadzilnicę złotą; i dano mu zapachy mnogie, aby dał modlitwy świętych wszech na ołtarz złoty (który) przed stolicą.
2.WUJEK.1923A drugi Aniół przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą: i dano mu wiele kadzenia, aby oddał z modlitew wszech świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą Bożą.
3.RAKOW.NTA drugi Anioł przyszedł, i stanął przed ołtarzem, mając kadzilnicę złotą; I dano mu kadzenia wiele, aby oddał z modlitew świętych wszytkich na ołtarz złoty, który jest przed stolicą.
4.GDAŃSKA.1881A inszy Anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą; i dano mu wiele kadzenia, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na ołtarzu złotym, który jest przed stolicą.
5.GDAŃSKA.2017I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. Dano mu wiele kadzideł, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który jest przed tronem.
6.JACZEWSKII przybył inny anioł i stanął przed ołtarzem. Miał on złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby takowe, jako modlitwy świętych wszystkich, złożył na ołtarzu złotym, który jest przed tronem Boga.
7.APOKALYPSIS.1905A inny anioł przyszedł i stanął przy ołtarzu, mając kadzielnicę złotą; i dano mu wiele wonności, ażeby ofiarował modlitwami wszystkich świętych na ołtarzu owym złotym, który jest przed tronem.
8.MARIAWICII przyszedł inny Anioł, i stanął przed Ołtarzem, mając Kadzielnicę złotą. I dano mu wiele wonnych rzeczy ku kadzeniu, aby je ofiarował wraz z modlitwami Świętych na Ołtarzu złotym, który jest przed Stolicą Bożą.
9.DĄBR.WUL.1973I nadszedł inny Anioł, i stanął przed ołtarzem mając kadzielnicę złotą. A dano mu wiele kadzidła, aby z modlitw wszystkich świętych uczynił ofiarę na ołtarzu złotym, który jest przed tronem Bożym.
10.DĄBR.GR.1961I nadszedł inny Anioł i stanął przy ołtarzu mając kadzielnicę złotą. Dano mu wiele kadzidła, aby (je) ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który jest przed tronem.
11.TYSIĄCL.WYD5I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, trzymając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze z modlitwami wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem.
12.BRYTYJKAI przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem.
13.POZNAŃSKAI przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar. I dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze, jako modlitwy wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który jest przed tronem.
14.WARSZ.PRASKAA potem przyszedł jeszcze jeden anioł ze złotym naczyniem na żar ofiarny i stanął przy ołtarzu. Dano mu wiele kadzidła – symbol modlitwy wszystkich świętych – aby je złożył w ofierze na złotym ołtarzu, który jest przed tronem.
15.KALETAA inny anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą; i dano mu kadzenia wiele, aby ofiarował [z] modlitwami wszystkich świętych na ołtarzu złotym, [który jest] przed stolicą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyszedł też inny anioł i stanął koło ołtarza, mając złotą kadzielnicę. I zostało mu dane wiele wonności, aby je dał modlitwom wszystkich świętych, na złoty ołtarz przed tronem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyszedł też inny anioł. Miał ze sobą złotą kadzielnicę i zajął miejsce przy ołtarzu. Dano mu wiele kadzidła, aby wraz z modlitwami wszystkich świętych złożył je na złotym ołtarzu, stojącym przed tronem.
18.TOR.PRZ.2023A inny anioł przyszedł i został postawiony przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby ofiarował je z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który jest przed tronem.