« Apok 8:13 Apokalipsa Jana 9:1 Apok 9:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Zatrąbił piąty anioł, i widziałem (ano) gwiazda znieba spadła na ziemię; i dan jej klucz (do) studnie przepaści.
2.WUJEK.1923I zatrąbił piąty Aniół, i widziałem gwiazdę, że spadła z nieba na ziemię, a dano jéj klucz studnie przepaści.
3.RAKOW.NTI piąty anioł zatrąbił, i widziałem gwiazdę która spadła z nieba na ziemię, a dan jest jej klucz studniej przepaści.
4.GDAŃSKA.1881I zatrąbił piąty Anioł i widziałem, że gwiazda spadła z nieba na ziemię, a dano jej klucz studni przepaści.
5.GDAŃSKA.2017I zatrąbił piąty anioł, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani.
6.JACZEWSKII piąty anioł uderzył w trąbę. I ujrzałem gwiazdę z nieba spadającą na ziemię, a gwiazdzie tej dano klucz od wielkiej przepaści.
7.APOKALYPSIS.1905I zatrąbił piąty anioł, i widziałem, że gwiazda z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz studni przepaści,
8.MARIAWICII zatrąbił w trąbę piąty Anioł, tedym widział gwiazdę, że spadła z Nieba na ziemię, i dany jej był klucz od studni przepaści wielkiej.
9.DĄBR.WUL.1973I zatrąbił Anioł piąty, i ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, a dano jej klucz od studni przepaścistej.
10.DĄBR.GR.1961I zatrąbił Anioł piąty i ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, a dano jej klucz od studni przepaścistej.
11.TYSIĄCL.WYD5Piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści.
12.BRYTYJKAI zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.
13.POZNAŃSKAPiąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano jej klucz od studni Przepaści.
14.WARSZ.PRASKAKiedy zatrąbił piąty anioł, ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i której dano klucz od zejścia prowadzącego ku przepaści.
15.KALETAI piąty anioł zatrąbił i widziałem, gwiazda z nieba spadła na ziemię, a dano jej klucz studni przepaści.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zatrąbił piąty anioł; więc ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię oraz został jej dany klucz studni podziemnego świata.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZatrąbił piąty anioł, a ja zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię. Dano jej klucz do gardzieli otchłani.
18.TOR.PRZ.I zatrąbił piąty anioł, i widziałem spadającą z nieba na ziemię gwiazdę, i został mu dany klucz od studni otchłani.