« Sęd 1:1 Księga Sędziów 1:2 Sęd 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan: Judas pójdzie: otom dał ziemię w ręce jego.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan: Juda pójdzie; otom podał ziemię w rękę jego.
3.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział: Wyruszy Juda. Oto dałem ziemię w jego ręce.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty: Juda wyruszy; oto podam kraj w moc jego.
5.KRUSZYŃSKIBóg odpowiedział: "Juda wystąpi; oto dałem tę ziemię w jego ręce".
6.TYSIĄCL.WYD5Pan odpowiedział: Wystąpi Juda. Oto daję tę ziemię w jego ręce.
7.BRYTYJKAA Pan rzekł: Juda wyruszy! Oto dałem tę ziemię w jego ręce.
8.POZNAŃSKAJahwe odpowiedział: - Juda ma wyruszyć! Oto Ja wydaję tę ziemię w jego ręce.
9.WARSZ.PRASKAJahwe odpowiedział: Jako pierwszy pójdzie Juda. Już wydałem ten kraj w jego ręce.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś WIEKUISTY powiedział: Juda wyruszy; oto poddam kraj w jego moc.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN odpowiedział: Wyruszy Juda. Oto wydałem tę ziemię w jego ręce.