« Sęd 1:23 Księga Sędziów 1:24 Sęd 1:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ujrzeli człowieka wychodzącego z miasta i rzekli do niego: Ukaż nam wejście do miasta, a uczynimy z tobą miłosierdzie.
2.GDAŃSKA.1881A ujrzawszy oni szpiegowie człowieka wychodzącego z miasta, rzekli do niego: Ukaż nam prosimy wejście do miasta, a uczynimy z tobą miłosierdzie.
3.GDAŃSKA.2017A gdy szpiedzy zobaczyli człowieka wychodzącego z miasta, powiedzieli do niego: Prosimy, pokaż nam wejście do miasta, a okażemy ci miłosierdzie.
4.CYLKOWA ujrzawszy trzymający straż człowieka wychodzącego z miasta, rzekli doń: Wskaż-że nam najwygodniejsze wnijście do miasta, a wyświadczym ci łaskę!
5.KRUSZYŃSKIStraże ujrzały człowieka wychodzącego z miasta i rzekły do niego: "Pokaż nam wejście do miasta, a uczynimy ci łaskę".
6.TYSIĄCL.WYD5I spotkali zwiadowcy człowieka wychodzącego z miasta. Wskaż nam wejście do miasta - powiedzieli do niego - a okażemy ci łaskę.
7.BRYTYJKAWywiadowcy zobaczyli męża wychodzącego z miasta i rzekli do niego: Pokaż nam wejście do miasta, a okażemy ci łaskę.
8.POZNAŃSKAI rzekli mu: - Wskaż nam wejście do miasta, a okażemy ci miłosierdzie.
9.WARSZ.PRASKAWysłannicy owi, spotkawszy człowieka wychodzącego z miasta, powiedzieli do niego: Pokaż nam, gdzie znajduje się wejście do miasta, a darujemy ci życie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem kiedy ci, co trzymali straż ujrzeli człowieka wychodzącego z miasta, powiedzieli do niego: Wskaż nam najwygodniejsze wejście do miasta, a wyświadczymy ci łaskę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSzpiedzy zobaczyli człowieka wychodzącego z miasta i powiedzieli do niego: Pokaż nam przejście do miasta, a okażemy ci łaskę.