« Sęd 1:2 Księga Sędziów 1:3 Sęd 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Judas Symeonowi, bratu swemu: Pójdź ze mną do działu mego, a walcz przeciw Chananejczykowi: że ja téż pójdę z tobą do działu twego. I poszedł z nim Symeon.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Juda do Symeona, brata swego: Pójdź ze mną do losu mego, a będziemy walczyli przeciw Chananejczykowi; wszak ja też pójdę z tobą do losu twego. I szedł z nim Symeon.
3.GDAŃSKA.2017Juda powiedział do swego brata Symeona: Chodź ze mną do mego losu, a będziemy walczyć z Kananejczykami. Potem ja pójdę z tobą do twego losu. I Symeon poszedł z nim.
4.CYLKOWJuda wszakże rzekł do brata swego Szymeona: Wyrusz ze mną do udziału mojego, abyśmy razem na Kanaanejczyków uderzyli, poczem wyruszę i ja z tobą do udziału twojego! I tak poszedł z nim Szymeon.
5.KRUSZYŃSKITedy Juda rzekł do Symeona, brata swego: "Wystąp ze mną w udziale moim, abyśmy walczyli przeciwko Kanaaneńczykom; i ja pójdę również z tobą do udziału twojego". I wyruszył Symeon z nim razem.
6.TYSIĄCL.WYD5Zwrócił się więc Juda do Symeona, swego brata: Pójdź ze mną do ziemi wyznaczonej mi losem, a będziemy walczyli z Kananejczykami. Z kolei i ja także będę pomagał ci walczyć na wyznaczonej tobie ziemi. I Symeon poszedł z nim.
7.BRYTYJKAJuda zaś rzekł do Symeona, swego brata: Wyrusz ze mną do przyznanej mi losem ziemi i będziemy walczyli z Kananejczykami, a ja również wyruszę z tobą do przyznanej ci losem ziemi. I Symeon wyruszył z nim.
8.POZNAŃSKAI rzekł Juda do swego brata Symeona: - Wyrusz ze mną do wyznaczonego mi losem dziedzictwa, by walczyć przeciwko Kanaanitom! Potem pójdę i ja z tobą do wyznaczonego tobie losem dziedzictwa. I poszedł z nim Symeon.
9.WARSZ.PRASKAA Juda powiedział do swego brata Symeona: Chodź ze mną do krainy, która została mi przydzielona, i walczmy razem. Potem ja pójdę za to do ziemi, która została przydzielona tobie. I poszedł z nim Symeon.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak Juda powiedział do swojego brata Szymeona: Wyrusz ze mną do mojego udziału, byśmy razem uderzyli na Kananejczyków, po czym i ja wyruszę z tobą do twojego udziału. I tak poszedł z nim Szymeon.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Juda zaprosił swego brata Symeona: Wyrusz ze mną do ziemi, którą przydzielono mi losem, walczmy z Kananejczykami, a potem ja również wyruszę z tobą zdobyć ziemię, którą tobie przydzielono losem. Symeon przystał na to.