« Sęd 1:31 Księga Sędziów 1:32 Sęd 1:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mieszkał w pośrodku Chananejczyka, obywatela onéj ziemie, ani go zabił.
2.GDAŃSKA.1881I mieszkał Aser w pośrodku Chananejczyka, mieszkającego w onej ziemi; bo go nie wypędził.
3.GDAŃSKA.2017I Aszer mieszkał pośród Kananejczyków mieszkających w tej ziemi, gdyż ich nie wypędził.
4.CYLKOWI tak osiedli Aszerydzi w pośród Kanaanejczyków, zamieszkałych w kraju, ponieważ wypędzić ich nie mogli.
5.KRUSZYŃSKII tak osiedli potomkowie Aszera wpośród Kanaanejczyka, mieszkańców kraju, ponieważ ich nie wypędzili.
6.TYSIĄCL.WYD5Mieszkali więc Aseryci wśród Kananejczyków zajmujących kraj, bo ich nie wypędzili.
7.BRYTYJKAAszeryci więc mieszkali wśród Kananejczyków mieszkających w tej ziemi, gdyż ich nie wypędzili.
8.POZNAŃSKATak więc osiedlili się potomkowie Aszera pośród Kanaanitów zamieszkujących tę ziemię, gdyż ich nie wypędził.
9.WARSZ.PRASKAZamieszkali więc synowie Asera pomiędzy Kananejczykami, dotychczasowymi mieszkańcami tej ziemi, bo nie zdołali ich stamtąd wypędzić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak Aszerydzi osiedlili się pośród Kanaanejczyków, którzy mieszkali w kraju, ponieważ nie mogli ich wypędzić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAszeryci mieszkali zatem wśród Kananejczyków mieszkających w tej ziemi, gdyż ich nie wydziedziczyli.