« Sęd 1:32 Księga Sędziów 1:33 Sęd 1:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nephtali téż nie wygładził obywatelów Bethsames i Bethanath, i mieszkał między Chananejczykiem, obywatelem ziemie, i byli mu Bethsamitowie i Bethanathowie hołdownicy.
2.GDAŃSKA.1881Neftalim też nie wypędził obywateli z Betsemes, ani obywateli z Betanat, i mieszkał między Chananejczykami mieszkającymi w onej ziemi; jednak obywatele Betsemes i Betanat byli hołdownikami ich.
3.GDAŃSKA.2017Neftali też nie wypędził mieszkańców Bet-Szemesz ani mieszkańców Bet-Anat i mieszkał wśród Kananejczyków mieszkających w tej ziemi. Jednakże mieszkańcy Bet-Szemesz i Bet-Anat płacili mu daninę.
4.CYLKOWNaftali nie wypędził mieszkańców Beth Szemeszu, ani mieszkańców Beth Anatu. I tak osiadł on w pośród Kanaanejczyków, zamieszkałych w kraju, wszakże mieszkańcy Beth Szemeszu i Beth Anatu stali się ich hołdownikami.
5.KRUSZYŃSKINeftali nie wypędził mieszkańców Beth-Szemesz, ani mieszkańców Beth-Anath i pozostał wpośrodku Kanaanejczyka, mieszkających w kraju; lecz mieszkańcy Beth-Szemesz i Beth-Anath byli zmuszeni dla nich do podatku.
6.TYSIĄCL.WYD5Neftali nie wypędził mieszkańców Bet-Szemesz ani mieszkańców Bet-Anat i mieszkał wśród Kananejczyków zajmujących tę ziemię. Jednakże mieszkańcy Bet-Szemesz i Bet-Anat zostali przeznaczeni do robót przymusowych na jego rzecz.
7.BRYTYJKANaftali nie wypędził mieszkańców Bet-Szemesz i mieszkańców Bet-Anat, mieszkał więc wśród Kananejczyków mieszkających w tej ziemi, lecz mieszkańcy Bet-Szemesz i Bet-Anat odrabiali dla nich pańszczyznę.
8.POZNAŃSKANeftali nie przegnał mieszkańców Bet-Szemesz ani mieszkańców Bet-Anat. Tak więc osiedlił się Neftali pośród Kanaanitów zamieszkujących tę ziemię. Ale mieszkańcy Bet-Szemesz i Bet-Anat byli im później poddani.
9.WARSZ.PRASKASynowie Neftalego nie byli w stanie pokonać mieszkańców Bet–Szemesz ani mieszkańców Bet–Anat. Pozostali więc wśród żyjących tam Kananejczyków, ale różne ciężkie prace musieli dla nich wykonywać mieszkańcy Bet–Szemesz i Bet–Anat.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Naftali nie wypędził mieszkańców Beth Szemeszu oraz mieszkańców Beth Anatu. I tak osiadł on pośród Kanaanejczyków, którzy mieszkali w kraju; jednak mieszkańcy Beth Szemeszu i Beth Anatu stali się ich hołdownikami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNaftali nie wydziedziczył mieszkańców Bet-Szemesz ani mieszkańców Bet-Anat, mieszkał więc wśród Kananejczyków osiadłych w tej ziemi, lecz mieszkańcy Bet-Szemesz i Bet-Anat odrabiali dla nich pańszczyznę.