« Sęd 1:6 Księga Sędziów 1:7 Sęd 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Adonibezek: Siedmdziesiąt królów z obciętemi końcami rąk i nóg zbierali pod stołem moim odrobiny pokarmów: jakom czynił, tak mi Bóg oddał: i przywiedli go do Jeruzalem, i tam umarł.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Adonibezek: Siedmdziesiąt królów z palcami wielkiemi obciętemi u rąk swych i u nóg swych, zbierali odrobiny pod stołem moim; jakom czynił, tak mi oddał Bóg. I przywiedli go do Jeruzalemu, i tamże umarł.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Adoni-Bezek powiedział: Siedemdziesięciu królów z obciętymi kciukami u rąk i paluchami u nóg zbierało okruchy pod moim stołem. Jak ja uczyniłem, tak mi Bóg odpłacił. I przyprowadzili go do Jerozolimy, i tam umarł.
4.CYLKOWI rzekł Adonibezek: siedmdziesięciu królów z poucinanymi wielkimi palcami zbierało okruszyny pod stołem moim: jakom czynił, tak odpłacił mi Bóg! Poczem sprowadzili go do Jerozolimy i umarł tamże.
5.KRUSZYŃSKITedy Adoni-Bezek rzekł: "Siedmdziesięciu królów z poobcinanymi wielkimi palcami u swych rąk i nóg zbierało okruszyny pod moim stołem; jakom ja uczynił, tak mi Bóg odpłacił". Odprowadzili go do Jeruzalem i tam umarł.
6.TYSIĄCL.WYD5Powiedział wtedy Adoni-Bezek: Siedemdziesięciu królów z odciętymi kciukami u rąk i dużymi palcami u nóg zbierało okruchy pod moim stołem. Oto jak ja postąpiłem, tak i mnie oddał Bóg. Odprowadzono go do Jerozolimy i tam umarł.
7.BRYTYJKAWtedy rzekł Adonibezek: Siedemdziesięciu królów z obciętymi kciukami u rąk i nóg zbierało okruszyny pod moim stołem; jak ja uczyniłem, tak odpłacił mi Bóg. Następnie przyprowadzili go do Jeruzalemu i tam umarł.
8.POZNAŃSKARzekł wtedy Adoni-Bezek: - Siedemdziesięciu królów, którzy mieli ucięte wielkie palce u rąk i nóg, zbierało pod moim stołem okruchy. Jak ja im uczyniłem, tak odpłacił mi [teraz] Bóg. Odstawiono go do Jeruzalem i tam umarł.
9.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział Adoni–Bezek: [Był taki czas, że] siedemdziesięciu królów, pozbawionych dużych palców u rąk i nóg, zbierało okruchy pod moim stołem. A oto teraz Bóg odpłacił mi tym, co ja uczyniłem innym. Odprowadzono go potem do Jerozolimy, gdzie też umarł.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Adonibezek powiedział: Siedemdziesięciu królów z poucinanymi, wielkimi palcami, zbierało okruchy pod moim stołem; jak czyniłem – tak Bóg mi odpłacił. Potem sprowadzili go do Jeruszalaim i tam umarł.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Adoni-Bezek powiedział: Siedemdziesięciu królów z obciętymi kciukami u rąk i wielkimi palcami u nóg zbierało resztki pod moim stołem. Bóg odpłacił mi w sposób, w jaki ja traktowałem innych. Potem sprowadzono go do Jerozolimy i tam umarł.