« Sęd 13:10 Księga Sędziów 13:11 Sęd 13:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który wstał i szedł za żoną swoją, i przyszedłszy do męża, rzekł mu: Tyżeś, któryś mówił do niewiasty? A on odpowiedział: Jam jest.
2.GDAŃSKA.1881A wstawszy Manue szedł za żoną swoją; a przyszedłszy do onego męża, rzekł mu: Tyżeś jest ten mąż, któryś mówił z żoną moją? A on rzekł: Jam jest.
3.GDAŃSKA.2017A Manoach wstał i poszedł za swoją żoną. Gdy przyszedł do tego męża, powiedział mu: Czy jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on odpowiedział: Jestem.
4.CYLKOWPowstał tedy i poszedł Manoach ze żoną swoją; a gdy przyszedł do owego męża, rzekł do niego: Tyżeś ów mąż, któryś mówił z tą niewiastą? A on rzekł: Ja nim jestem.
5.KRUSZYŃSKIPowstał i poszedł Manoah za swoją żoną, a przybywszy do onego męża, rzekł do niego: "Czyżeś ty jest, co żeś przemawiał do tej niewiasty?" i odpowiedział: "Ja".
6.TYSIĄCL.WYD5Manoach wstał, poszedł za swoją żoną i przyszedł do owego męża, zwracając się do niego słowami: Czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną? Odpowiedział: Ja.
7.BRYTYJKAManoach wstał więc, poszedł za swoją żoną, doszedł do tego męża i rzekł do niego: Czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on na to: Tak, jestem.
8.POZNAŃSKANa to powstał Manoach i poszedł za swoją żoną. Podszedł do owego męża i rzekł: - Czyś ty jest tym mężem, który rozmawiał z tą kobietą? Odpowiedział mu: - Jestem.
9.WARSZ.PRASKAWstał więc Manoach, przyszedł ze swoją żoną do owego męża i zapytał go: Czy to ty rozmawiałeś już kiedyś z moją żoną?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Manoach powstał i poszedł ze swoją żoną. A gdy przyszedł do tego męża, powiedział do niego: Ty jesteś owym mężem, który mówił z tą niewiastą? A on powiedział: Ja nim jestem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITManoach wstał i poszedł za żoną. Przyszedł do męża i zapytał: Czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał wcześniej z moją żoną? Tak, to ja - odpowiedział.