« Sęd 13:13 Księga Sędziów 13:14 Sęd 13:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A cokolwiek się z winnice rodzi, niechaj nie jada: wina i sycery niech nie pije, niczego nieczystego niech nie pożywa: a com jéj rozkazał, to niechaj wypełni i przestrzega.
2.GDAŃSKA.1881Żadnej rzeczy, która pochodzi z winnej macicy, niechaj nie je; także wina ani napoju mocnego, niech nie pije, ani żadnej rzeczy nieczystej niech nie je, a com jej kolwiek przykazał, tego niech przestrzega.
3.GDAŃSKA.2017Niech nie je niczego, co pochodzi z winorośli; także niech nie pije wina ani mocnego napoju, ani niech nie je żadnej rzeczy nieczystej. Niech przestrzega wszystkiego, co jej przykazałem.
4.CYLKOWNiczego coby pochodziło z macicy winnej niechaj nie pożywa, wina też i napoju mocnego niech nie pije, a nic nieczystego niech nie jada; w ogóle tego wszystkiego, com jej polecił, niechaj się wystrzega.
5.KRUSZYŃSKInie będzie spożywała niczego, co pochodzi z grona winnego; wina i napoju mocnego nie będzie piła i wszystkiego nieczystego nie będzie jadła: niech zachowa wszystko, co jej poleciłem".
6.TYSIĄCL.WYD5Niech nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli, niech nie pije wina ani sycery, ani też niech nie spożywa nic nieczystego, lecz niech zachowuje to, co jej poleciłem.
7.BRYTYJKANiczego, co pochodzi z winorośli niechaj nie je, wina i mocnego napoju niech nie pije, niczego nieczystego niech nie je, niech przestrzega wszystkiego co jej nakazałem.
8.POZNAŃSKAA więc: nie powinna spożywać niczego, co wydaje winny szczep. Nie powinna pić wina ani innego napoju upajającego, ani też spożywać nic "nieczystego". Ma zachowywać wszystko, co jej poleciłem.
9.WARSZ.PRASKANiech nie spożywa niczego, co pochodzi z winnicy, niech nie pije wina ani żadnych odurzających napojów i niech nie je nic nieczystego. Niech przestrzega wszystkiego, co jej nakazałem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech nie spożywa niczego, co pochodzi z winnej macicy; niech też nie pije wina, ani mocnego napoju i nic nieczystego niech nie jada. Niech się wystrzega tego wszystkiego, co jej poleciłem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITto znaczy niech nie spożywa niczego, co pochodzi z winorośli, nie pije wina ani piwa i niech nie bierze do ust niczego nieczystego. Po prostu niech przestrzega wszystkiego, co jej przykazałem.