« Sęd 13:15 Księga Sędziów 13:16 Sęd 13:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któremu odpowiedział Aniół: Jeźli mię przymuszasz, nie będę jadł chleba twego: ale jeźli chcesz uczynić całopalenie, ofiarujże je Panu: a nie wiedział Manue, że to był Aniół Pański.
2.GDAŃSKA.1881Ale Anioł Pański odpowiedział Manuemu: Choćbyś mię zatrzymał, nie będę jadł chleba twego; ale jeźli będziesz chciał sprawić całopalenie, ofiarujże je Panu; bo nie wiedział Manue, żeby on był Anioł Pański.
3.GDAŃSKA.2017Lecz Anioł PANA odpowiedział Manoachowi: Choćbyś mnie zatrzymał, nie będę jadł twego chleba. Ale jeśli chcesz złożyć całopalenie, złóż je PANU. Manoach nie wiedział bowiem, że to był Anioł PANA.
4.CYLKOWAnioł Wiekuistego rzekł jednak do Manoacha: Choćbyś mnie zatrzymał, nie będę jadł z pokarmu twego, ale jeżeli chcesz całopalenie sprawić, tedy ofiaruj je Wiekuistemu - bo nie wiedział Manoach, że to anioł Wiekuistego. -
5.KRUSZYŃSKIAnioł Boży odpowiedział Manoahowi: "Jeśli mnie zatrzymasz, nie będę jadł twojego chleba, lecz jeśli uczynisz całopalenie dla Jahwe, złóż je". Manoah nie wiedział, że on jest aniołem Bożym.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie wiedział bowiem Manoach, że to był Anioł Pański. Jednakże Anioł Pański rzekł do Manoacha: Nawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować całopalenie, złóż je dla Pana.
7.BRYTYJKAAnioł Pański odpowiedział Manoachowi: Choćbyś mnie zatrzymywał, nie będę jadł z twojej potrawy, lecz jeżeli chcesz ją przyrządzić, to złóż ją Panu jako całopalenie, Manoach nie wiedział bowiem, że to jest anioł Pański.
8.POZNAŃSKAAle anioł Jahwe rzekł do Manoacha: - Choćbyś mię zatrzymał, nie będę jadł twojej strawy. Jeśli jednak chcesz przyrządzić z koźlęcia ofiarę całopalną dla [uczczenia] Jahwe - złóż ją. Manoach nie wiedział bowiem [dotąd], że to był anioł Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAAle anioł Jahwe odpowiedział Manoachowi: Jeżeli nawet zostanę na twoją prośbę, to jednak [wybacz, że] nic nie będę jadł. Możesz natomiast, jeśli chcesz, złożyć ofiarę całopalenia na cześć Jahwe. Manoach nie wiedział, że był to anioł Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak anioł WIEKUISTEGO powiedział do Manoacha: Choćbyś mnie zatrzymał, nie będę jadł twojego pokarmu; ale jeśli chcesz sprawić całopalenie, zatem ofiaruj je WIEKUISTEMU – gdyż Manoach nie wiedział, że to anioł WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Anioł PANA odpowiedział: Choćbyś mnie zatrzymał, nie będę jadł tego, co przyrządzisz, ale jeśli ma to być ofiara całopalna, to oczywiście możesz złożyć ją PANU. Manoach nie w pełni uświadamiał sobie bowiem, że ma do czynienia z Aniołem PANA.