« Sęd 13:18 Księga Sędziów 13:19 Sęd 13:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak wziął Manue koźlę z kóz i mokre ofiary i położył na skale, ofiarując Panu, który czyni dziwy: a sam i żona jego patrzyli.
2.GDAŃSKA.1881Wziął tedy Manue koźlę z stada, i ofiarę śniedną, i ofiarował to na opoce Panu, i uczynił cud, a Manue i żona jego patrzyli na to.
3.GDAŃSKA.2017Wziął więc Manoach koźlę oraz ofiarę pokarmową i złożył to na skale PANU. A uczynił on cud, a Manoach i jego żona patrzyli na to.
4.CYLKOWWziął tedy Manoach koźlątko i ofiarę śniedną i złożył to na skale Wiekuistemu, podczas gdy anioł spełnił cud w oczach Manoacha i żony jego.
5.KRUSZYŃSKIWziął tedy Manoah koźlątko wraz z ofiarą niekrwawą i ofiarował na skale dla Jahwe, który uczynił cud, a Manoah i żona jego widzieli.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie Manoach przyniósł koźlę oraz ofiarę pokarmową i na skale ofiarował je Panu, który działa cuda. A Manoach i jego żona patrzyli.
7.BRYTYJKAWtedy Manoach wziął koźlątko i ofiarę z pokarmów i złożył je na skale Panu, temu, który czyni dziwne rzeczy, a Manoach i jego żona widzieli, że
8.POZNAŃSKAWziął więc Manoach koźlę i ofiarę z pokarmów i złożył je w ofierze na skale dla [uczczenia] Jahwe dokonującego cudu. Manoach i jego żona przyglądali się.
9.WARSZ.PRASKAWtedy wziął Manoach koźlątko i ofiarę z pokarmów i złożył je na skale w darze dla Jahwe. I dokonał Jahwe rzeczy przedziwnej, gdy Manoach i jego żona patrzyli [na ofiarę].
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Manoach wziął więc koźlątko oraz ofiarę z pokarmów i na skale złożył to WIEKUISTEMU, podczas gdy anioł spełnił cud w oczach Manoacha i jego żony.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITManoach przyrządził więc koźlątko oraz ofiarę z pokarmów i złożył na skale PANU, który na oczach Manoacha i jego żony zrobił coś niepojętego!