« Sęd 13:20 Księga Sędziów 13:21 Sęd 13:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I więcéj się im nie ukazał Aniół Pański. I zaraz poznał Manue, że był Aniół Pański.
2.GDAŃSKA.1881A potem nie ukazał się więcej Anioł Pański Manuemu, ani żonie jego; i poznał Manue, że to był Anioł Pański.
3.GDAŃSKA.2017I Anioł PANA już więcej nie ukazał się Manoachowi ani jego żonie. Wtedy Manoach poznał, że to był Anioł PANA.
4.CYLKOWI nie ukazał się więcej anioł Wiekuistego Manoachowi i żonie jego, a wtedy poznał Manoach, że był to anioł Wiekuistego.
5.KRUSZYŃSKIAnioł zaś Boży nie okazał się więcej Manoahowi i jego żonie. Podówczas Manoah zrozumiał, że był to anioł Boży,
6.TYSIĄCL.WYD5Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pański Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był Anioł Pański.
7.BRYTYJKAI nie ukazywał się już anioł Pański Manoachowi i jego żonie. Wtedy też poznał Manoach, że to był anioł Pański.
8.POZNAŃSKAI nie ukazał się już więcej anioł Jahwe ani Manoachowi, ani jego żonie. Poznał wówczas Manoach, że to był anioł Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAI więcej już nie ukazał się anioł Jahwe Manoachowi i jego żonie. Wtedy też Manoach poznał, że był to anioł Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A anioł WIEKUISTEGO już więcej nie ukazał się Manoachowi i jego żonie, i wtedy Manoach poznał, że to był anioł WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOd tej pory Anioł PANA nie ukazał się już Manoachowi ani jego żonie. Dopiero wtedy Manoach zrozumiał, że był to Anioł PANA.