« Sęd 13:22 Księga Sędziów 13:23 Sęd 13:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923By nas Pan chciał pobić, nie przyjąłby był całopalenia i mokrych ofiar z ręku naszych, aniby nam był ukazał tego wszystkiego, aniby tego, co ma przyjść, objawił.
2.GDAŃSKA.1881Któremu odpowiedziała żona jego: Gdyby nas chciał Pan zabić, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia, i ofiary śniednej, aniby nam był okazał tego wszystkiego, aniby nam na ten czas był objawił takowych rzeczy.
3.GDAŃSKA.2017Jego żona zaś odpowiedziała mu: Gdyby PAN chciał nas zabić, nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia i ofiary pokarmowej ani nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani nie objawiłby nam teraz takich rzeczy.
4.CYLKOWAle odpowiedziała mu żona jego: Gdyby chciał Wiekuisty nas uśmiercić, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary śniednej, ani by nam pokazał tego wszystkiego, ani by też nam zarazem nie oznajmił podobnych rzeczy.
5.KRUSZYŃSKII odpowiedziała mu jego żona. "Gdyby Jahwe chciał, abyśmy pomarli, nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia i ofiary bezkrwawej, nie okazałby nam tego wszystkiego i nie oznajmiłby nam w tym czasie czegoś podobnego".
6.TYSIĄCL.WYD5Żona mu odpowiedziała: Gdyby Pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej ani też nie okazałby nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy.
7.BRYTYJKALecz jego żona odpowiedziała mu: Jeśliby Pan chciał naszej śmierci, to nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia ani ofiary z pokarmów i nie ukazałby nam tego wszystkiego ani teraz nie objawiłby nam czegoś podobnego.
8.POZNAŃSKAOdpowiedziała mu żona jego: - Gdyby Jahwe chciał nas uśmiercić, nie przyjąłby z naszej ręki ofiary całopalnej ani ofiary z pokarmów, nie ukazałby nam teraz tego wszystkiego i nie oznajmiłby nam takich rzeczy.
9.WARSZ.PRASKAAle kobieta odpowiedziała: Jeżeli Jahwe chciałby, żebyśmy pomarli, z pewnością nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia i ofiary z pokarmów ani nie pozwoliłby nam patrzeć na to wszystko, [cośmy widzieli], ani słuchać tego wszystkiego, [cośmy słyszeli].
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jego żona mu odpowiedziała: Gdyby WIEKUISTY chciał nas uśmiercić, to by nie przyjął z naszych rąk całopalenia oraz ofiary z pokarmów, nie pokazał nam tego wszystkiego, ani by nam nie oznajmił podobnych rzeczy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz żona odparła: Gdyby PAN chciał nas uśmiercić, to nie przyjąłby z naszych rąk ofiary całopalnej ani ofiary z pokarmów. Nie ukazałby nam też tego wszystkiego ani teraz nie dałby nam o tym wszystkim słyszeć.