« Sęd 13:6 Księga Sędziów 13:7 Sęd 13:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale to odpowiedział: Oto poczniesz i porodzisz syna: strzeż, abyś nie piła wina, ani sycery, i nie jadła czego nieczystego; bo dziecię będzie Nazarejczyk Boży z dzieciństwa swego, z żywota matki swéj, aż do dnia śmierci swéj.
2.GDAŃSKA.1881Tylko mi rzekł: Oto, poczniesz i porodzisz syna; przetoż teraz nie pij wina, ani napoju mocnego, ani jedz co nieczystego; bo Nazarejczykiem Bożym będzie to dziecię zaraz z żywota aż do dnia śmierci swojej.
3.GDAŃSKA.2017Powiedział mi tylko: Oto poczniesz i urodzisz syna. Teraz więc nie pij wina ani mocnego napoju i nie jedz niczego nieczystego, gdyż dziecko będzie nazirejczykiem dla Boga już od łona aż do dnia swojej śmierci.
4.CYLKOWI rzekł do mnie: Oto poczniesz i urodzisz syna; a przeto odtąd nie pij wina, ani napoju mocnego, a nie jadaj nic nieczystego, bo poświęconem Bogu będzie to chłopię zaraz z żywota aż do dnia śmierci swojej.
5.KRUSZYŃSKII rzekł mi: Oto poczniesz i porodzisz syna; nie będziesz piła wina, ani napoju mocnego, nie będziesz spożywała wszystkiego, co jest nieczyste, ponieważ dziecię będzie nazarejczykiem Bożym od urodzenia aż do swojej śmierci".
6.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do mnie: Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci.
7.BRYTYJKATylko rzekł do mnie: Oto poczniesz i porodzisz syna; ale teraz nie pij wina ani mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż chłopiec ten od urodzenia aż do dnia swojej śmierci będzie nazyrejczykiem Bożym.
8.POZNAŃSKAAle rzekł mi: "Oto poczniesz i urodzisz syna. Przeto nie będziesz odtąd piła wina ani innego upajającego napoju i nie będziesz jadła nic "nieczystego", gdyż chłopię to będzie poświęcone Bogu od łona matki aż do swej śmierci".
9.WARSZ.PRASKAAle powiedział mi tak: Poczniesz i porodzisz syna. Teraz tylko uważaj i nie pij wina ani żadnych odurzających napojów, i nie jedz nic nieczystego, bo to dziecko będzie Nazirejczykiem Boga już od łona swojej matki aż do swej śmierci.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I do mnie powiedział: Oto poczniesz i urodzisz syna; dlatego odtąd nie pij wina, ani mocnego napoju, i nie jadaj nic nieczystego, gdyż ten chłopiec będzie poświęcony Bogu, od urodzenia aż do dnia swojej śmierci.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJesteś w ciąży - powiedział - i urodzisz syna. Nie pij wina ani piwa i nie jedz nic nieczystego, ponieważ chłopiec ten, od urodzenia do dnia swojej śmierci, będzie poświęcony Bogu jako nazyrejczyk.