« Sęd 13:7 Księga Sędziów 13:8 Sęd 13:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Modlił się tedy Manue do Pana, i rzekł: Proszę, Panie, aby mąż Boży, któregoś posłał, powtóre przyszedł, i nauczył nas, cobyśmy czynić mieli z dziecięciem, które się narodzi.
2.GDAŃSKA.1881Tedy się modlił Manue Panu, mówiąc: Proszę Panie mój, mąż Boży, któregoś posłał, niech przyjdzie proszę znowu do nas, a nauczy nas, co czynić mamy z dziecięciem, które się narodzi?
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Manoach modlił się do PANA, mówiąc: Proszę, Panie mój, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie znowu do nas i nauczy nas, co mamy czynić z dzieckiem, które się urodzi.
4.CYLKOWTedy modlił się Manoach Wiekuistemu, i rzekł: Błagam, Panie mój! mąż Boży, któregoś posłał, niechaj też zawita raz jeszcze do nas, aby nas nauczył co nam czynić z chłopcem, który się ma narodzić.
5.KRUSZYŃSKITedy modlił się Manoah do Jahwe i mówił: "Proszę, Panie mój! niechaj mąż Boży, którego posłałeś, przybędzie jeszcze do nas i pouczy nas, co mamy uczynić dla dziecięcia narodzonego!"
6.TYSIĄCL.WYD5Wówczas modlił się Manoach do Pana, mówiąc: Proszę Cię, Panie, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z chłopcem, który się narodzi.
7.BRYTYJKAWtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy: O Panie mój! Niechaj ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się narodzić.
8.POZNAŃSKAI modlił się Manoach do Jahwe, mówiąc: - Proszę Cię, Panie mój, aby mąż Boży, którego przysłałeś, nawiedził nas raz jeszcze i pouczył nas, co mamy czynić z chłopcem, gdy się urodzi.
9.WARSZ.PRASKAWtedy Manoach tak zaczął modlić się do Jahwe: Proszę Cię, Panie mój żeby jeszcze raz przyszedł do nas mąż Boży, którego już raz wysłałeś, i żeby nam powiedział, jak mamy postępować z chłopcem mającym się narodzić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Manoach modlił się do WIEKUISTEGO, mówiąc: Błagam, Panie mój! Mąż Boży, którego posłałeś, niech jeszcze raz do nas zawita, by nas nauczyć, co mamy robić z chłopcem, który ma się urodzić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITManoach zaczął modlić się do PANA: Panie, za pozwoleniem, niech ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie do nas raz jeszcze. Niech nas pouczy, jak mamy postępować z tym chłopcem, kiedy się urodzi.