« Sęd 13:8 Księga Sędziów 13:9 Sęd 13:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wysłuchał Pan modlącego się Manue, i ukazał się znowu Aniół Boży żonie jego siedzącej na polu: a Manue, mąż jéj, nie był z nią. Która ujrzawszy Anioła,
2.GDAŃSKA.1881I wysłuchał Bóg głos Manuego; bo przyszedł Anioł Boży znowu do niewiasty onej, gdy siedziała na polu; ale Manue, mąż jej, nie był z nią.
3.GDAŃSKA.2017I Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Przyszedł znowu Anioł Boga do tej kobiety, gdy siedziała na polu, lecz nie było przy niej jej męża Manoacha.
4.CYLKOWI wysłuchał Bóg głos Manoacha, bo przyszedł anioł Boży raz jeszcze do niewiasty, gdy bawiła na polu; ale mąż jej Manoach nie był przy niej.
5.KRUSZYŃSKII wysłuchał Bóg głosu Manoaha i przybył jeszcze anioł Boży do niewiasty, gdy siedziała na polu, a Manoah, jej mąż, nie był przy niej.
6.TYSIĄCL.WYD5A Bóg wysłuchał głosu Manoacha: Anioł Pański przyszedł jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedziała na polu. Męża jej, Manoacha, nie było przy niej.
7.BRYTYJKAI wysłuchał Bóg głosu Manoacha, i anioł Boży przyszedł jeszcze raz do kobiety, a ona przebywała na polu, ale jej męża nie było przy niej.
8.POZNAŃSKAI wysłuchał Bóg wołania Manoacha, i przybył anioł Boży jeszcze raz do kobiety, kiedy znajdowała się na polu. Ale męża jej Manoacha nie było z nią.
9.WARSZ.PRASKAWysłuchał Bóg prośby Manoacha i anioł Boży przyszedł jeszcze raz do kobiety. Znajdowała się ona wówczas na polu, a jej męża Manoacha nie było z nią.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg wysłuchał głosu Manoacha, bo do niewiasty jeszcze raz przyszedł anioł Boży, kiedy przebywała na polu; ale Manoach, jej mąż, nie był przy niej.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg wysłuchał głosu Manoacha. Anioł Boży przyszedł do kobiety raz jeszcze. Przebywała ona wówczas na polu, a męża przy niej nie było.