« Sęd 17:1 Księga Sędziów 17:2 Sęd 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który rzekł matce swéj: Tysiąc i sto śrebrników, któreś sobie była oddzieliła, i na któreś, gdym ja słyszał, przysięga, oto ja mam, i są przy mnie. Któremu ona odpowiedziała: Błogosławiony syn mój Panu.
2.GDAŃSKA.1881Ten rzekł do matki swojej: Tysiąc i sto srebrników, któreć było ukradziono, o któreś przeklinała, i mówiłaś, gdym i ja słyszał, oto srebro to u mnie jest, jam je wziął. I rzekł matka jego: Błogosławionyś, synu mój, od Pana.
3.GDAŃSKA.2017Powiedział on do swojej matki: Te tysiąc sto srebrników, które ci ukradziono, z powodu których przeklinałaś i o których mówiłaś do moich uszu, otóż to srebro jest u mnie, ja je wziąłem. I jego matka powiedziała: Błogosławiony jesteś, mój synu, przez PANA.
4.CYLKOWTen rzekł do matki swojej: Tysiąc i sto srebrników, które ci skradziono, z powodu których tyleś złorzeczyła, a o których w obecności mojej tak rozprawiałaś - oto pieniądze te są u mnie, jam je zabrał. I rzekła matka jego: Obyś błogosławiony był od Wiekuistego, synu mój!
5.KRUSZYŃSKIRzekł on do swej matki: "Tysiąc sto srebrników, które ci skradziono, z powodu których tak złorzeczyłaś i mówiłaś w mojej obecności, oto pieniądze są u mnie, jam ci je zabrał". I rzekła matka jego: "Obyś błogosławiony był, synu mój, dla Boga!"
6.TYSIĄCL.WYD5Rzekł on do swojej matki: Tysiąc sto [syklów] srebra, które ci ukradziono i z powodu których przeklinałaś i mówiłaś tak, iż słyszałem oto srebro to jest u mnie, to ja właśnie je wziąłem. I rzekła jego matka: Niech syn mój będzie błogosławiony przez Pana!
7.BRYTYJKARzekł on do swojej matki: Te tysiąc sto srebrników, które ci ukradziono, a ty przeklęłaś ten postępek, mówiąc to także przede mną, otóż srebrniki te są u mnie, ja je wziąłem, ale ci je zwracam. I rzekła jego matka: Niech będzie mój syn błogosławiony przez Pana!
8.POZNAŃSKAOn to rzekł do swojej matki: - Te tysiąc sto syklów srebra, które zostały ci zabrane, a z powodu których wyrzekłaś złorzeczenie - i to wyrzekłaś je w mojej obecności - to srebro jest u mnie. Ja je zabrałem. Matka jego odrzekła: - Błogosławiony niech będzie mój syn przez Jahwe!
9.WARSZ.PRASKAPowiedział on raz do swojej matki: Owe tysiąc sto sykli srebra, które ci zabrano i z powodu których rzuciłaś specjalną klątwę wypowiedzianą tak, że na własne uszy ją słyszałem, masz oto przed tobą; są w moich rękach. To ja je wziąłem. Powiedziała jego matka: Obyż Jahwe pobłogosławił mojego syna!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten powiedział do swojej matki: Tysiąc sto srebrników, które ci skradziono, z powodu których tyle złorzeczyłaś, i o których w mojej obecności rozprawiałaś – oto te pieniądze są u mnie, ja je zabrałem. Więc jego matka powiedziała: Obyś był błogosławiony przez WIEKUISTEGO, mój synu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu powiedział on do swojej matki: Pamiętasz te tysiąc sto sykli srebra, które ci zabrano, a ty to w mojej obecności obłożyłaś klątwą? To srebro jest u mnie. To ja je wziąłem. Matka na to: Niech mój syn będzie błogosławiony przez PANA!