« Sęd 17:3 Księga Sędziów 17:4 Sęd 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wrócił je tedy matce swéj: która wzięła dwieście śrebrnych i dała je złotnikowi, żeby z nich uczynił rycinę i licinę, która była w domu Michy,
2.GDAŃSKA.1881I wrócił ono srebro matce swojej. Tedy wziąwszy matka jego dwieście srebrników, dała je złotnikowi; i uczynił z nich obraz ryty i lany, który był w domu Michasowym.
3.GDAŃSKA.2017Lecz on zwrócił to srebro swojej matce. Wtedy jego matka wzięła dwieście srebrników, dała je złotnikowi, a on uczynił z nich posąg ryty oraz posąg odlany, które stały potem w domu Micheasza.
4.CYLKOWGdy jednak zwrócił był pieniądze te matce swojej, wzięła ona dwieście srebrników i wręczyła je złotnikowi, który sporządził z tego obraz rzeźbiony i lity. I był on w domu Michai.
5.KRUSZYŃSKIGdy pieniądze zostały zwrócone matce jego, wzięła matka jego dwieście srebrników, wręczyła je złotnikowi, a ten uczynił z tego obraz rzeźbiony i lity; był on w domu Mikhai.
6.TYSIĄCL.WYD5Ale on zwrócił owo srebro swojej matce. Matka zaś, wziąwszy dwieście [syklów] srebra, dała je złotnikowi. On zaś uczynił z nich posążek rzeźbiony i ulany z metalu, który był potem w domu Mikajehu.
7.BRYTYJKAZwrócił więc owe srebrniki swojej matce. Matka jego wzięła z tego dwieście srebrników i dała je odlewaczowi, a ten zrobił z tego posąg ryty i lany, który potem był w domu Micheasza.
8.POZNAŃSKAAle on zwrócił srebro swej matce. Matka zaś jego wzięła dwieście syklów i przekazała je złotnikowi. Ten wykonał z nich ulany posąg [bóstwa]. Stał on w domu Mikajehu,
9.WARSZ.PRASKALecz on zwrócił srebro matce. Wtedy matka, oddzieliwszy dwieście sykli srebra, dała je złotnikowi, który wykonał z tego podobiznę rzeźbioną i posążek ulany. I podobiznę, i posążek umieszczono w domu Mikajehu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy zwrócił pieniądze swojej matce, ona wzięła dwieście srebrników i wręczyła je złotnikowi, który z tego sporządził obraz rzeźbiony oraz lity. I był on w domu Michaji.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy syn zwrócił srebro swojej matce, odważyła ona z niego dwieście sykli, przekazała odlewnikowi, a ten sporządził z niego bożka, który potem stanął w domu Micheasza.