« Sęd 17:7 Księga Sędziów 17:8 Sęd 17:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wyszedłszy z miasta Bethlehem, chciał gościem być, gdzieby sobie wczas nalazł. A gdy przyszedł na górę Ephraim będąc w drodze, i wstąpił trochę do domu Michasza,
2.GDAŃSKA.1881Wyszedł tedy on mąż z miasta Betlehem Juda, aby mieszkał, gdzieby mu się trafiło; i przyszedł na górę Efraim aż do domu Michasowego, idąc drogą swoją.
3.GDAŃSKA.2017Ten człowiek wyruszył z miasta Betlejem judzkiego, aby zamieszkać, gdzie mu się trafi. Wędrując tak, przyszedł na górę Efraim aż do domu Micheasza.
4.CYLKOWOpuścił był ten człowiek miasto Betlehem w Judzie, by przebywać gdziekolwiek by się zdarzyło, i dostał się w góry efraimskie, do domu Michy, aby ztąd dalszą podróż swą odbyć.
5.KRUSZYŃSKIWyruszył ów człowiek z miasta Betlejemu judzkiego, aby przebywać, gdzie się przytrafi. I przybył na górę Efraima, do domu Mikhai, gdy odbywał swą podróż.
6.TYSIĄCL.WYD5Człowiek ten opuścił miasto Betlejem judzkie, aby zamieszkać jako przybysz tam, gdzie mu się przytrafi. Podróżując, doszedł aż do góry Efraima, do domu Miki.
7.BRYTYJKAMąż ten wyszedł ze swojego miasta Betlejemu judzkiego, aby osiedlić się jako obcy przybysz gdziekolwiek się nadarzy. Wędrując tak, przyszedł na pogórze efraimskie do domu Micheasza.
8.POZNAŃSKAMąż ten wyruszył z miasta, [to znaczy] z Betlejem Judzkiego, aby jako przychodzień osiąść tam, gdzie znalazłby [odpowiednie warunki]. I tak zaszedł podczas swojej wędrówki w góry Efraim, do domu Mikaja.
9.WARSZ.PRASKATeraz opuścił Betlejem judzkie i szukał jakiegoś miejsca do zamieszkania. I tak dotarł aż do gór efraimskich, i znalazł dom Miki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten człowiek opuścił miasto Betlechem w Judzie, by przebywać gdziekolwiek by się zdarzyło. I dostał się w efraimskie góry, do domu Michy, aby stąd odbyć swą dalszą podróż.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKtóregoś dnia postanowił on opuścić Betlejem w Judzie i zamieszkać gdzie indziej. Wędrując z takim zamiarem, przybył na pogórze Efraima i dotarł do domu Micheasza.