« Sęd 17:8 Księga Sędziów 17:9 Sęd 17:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Spytan jest od niego, zkądby przyszedł. Który odpowiedział: Jestem Lewit z Bethlehem Judy, a idę, źebych mieszkał, kędy będę mógł, i gdzieby mi się zdało z moim pożytkiem.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł do niego Michas: Skąd idziesz? I odpowiedział mu: Jam jest Lewita z Betlehem Juda, a idę, abym mieszkał gdzieby mi się trafiło.
3.GDAŃSKA.2017Micheasz powiedział do niego: Skąd przychodzisz? I odpowiedział mu: Jestem Lewitą z Betlejem judzkiego, a idę, aby zamieszkać, gdzie mi się trafi.
4.CYLKOWI zapytał go Micha: Zkąd przybywasz? I odpowiedział mu: Jestem lewitą z Betlehem w Judzie; podróżuję ja, abym osiadł gdziekolwiek mi się zdarzy.
5.KRUSZYŃSKII rzekł do niego Mikhaja: "Skąd przybywasz?" I odpowiedział mu: "Jestem lewitą z Betlejemu judzkiego, idę, aby przebywać, gdzie mi się przytrafi".
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Mika rzekł do niego: Skąd przychodzisz? Odpowiedział mu: Jestem lewitą z Betlejem judzkiego i szukam miejsca, aby zamieszkać.
7.BRYTYJKAI rzekł do niego Micheasz: Skąd przybywasz? A ten odpowiedział: Jestem Lewitą z Betlejemu judzkiego, a idę, aby osiedlić się jako obcy przybysz gdziekolwiek się nadarzy.
8.POZNAŃSKAMika zapytał go: - Skąd przybywasz? Odpowiedział: - Lewitą jestem z Betlejem Judzkiego i wędruję, aby jako przechodzień osiąść tam, gdzie znajdę [odpowiednie warunki].
9.WARSZ.PRASKAWtedy Mika zapytał go: Skąd przychodzisz? A on na to: Jestem lewitą z Betlejem judzkiego; wędruję tak, szukając jakiegoś miejsca do zamieszkania.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Micha go zapytał: Skąd przybywasz? Zatem mu odpowiedział: Jestem Lewitą z Betlechem w Judzie. Ja podróżuję, bym osiadł, gdziekolwiek mi się zdarzy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSkąd przybywasz? - zapytał Micheasz. Z Betlejem w Judzie - odpowiedział podróżny. - Jestem Lewitą i szukam dla siebie jakiegoś miejsca na mieszkanie.