« Sęd 17:13 Księga Sędziów 18:1 Sęd 18:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W one dni nie było króla w Izraelu, a pokolenie Dan szukało sobie osiadłości, w któréjby mieszkało; bo aż do onego dnia między innemi pokoleńmi nie wzięło było działu.
2.GDAŃSKA.1881W one dni nie było króla w Izraelu, a tegoż czasu pokolenie Dan szukało sobie dziedzictwa do mieszkania; albowiem nie przypadło im było aż do onego dnia w pośrodku pokoleń Izraelskich dziedzictwo.
3.GDAŃSKA.2017W tych dniach nie było króla w Izraelu, toteż w tych dniach pokolenie Dana szukało sobie dziedzictwa do zamieszkania. Aż do tego dnia bowiem nie przypadło im dziedzictwo pośród pokoleń Izraela.
4.CYLKOWZa owych czasów nie było króla w Izraelu, a pokolenie Dan szukało sobie za owych czasów posiadłości dziedzicznej dla osiedlenia się, ponieważ nie przypadło mu aż do onego dnia nic, jako posiadłość dziedziczna wpośród pokoleń izraelskich.
5.KRUSZYŃSKIW tym czasie nie było króla w Izraelu; w tym czasie pokolenie Dana szukało sobie posiadłości na osiedlenie, ponieważ nie było aż do tego dnia wyznaczone dla niego dziedzictwo w pośród pokoleń izraelskich.
6.TYSIĄCL.WYD5W tym czasie nie było króla w Izraelu, toteż pokolenie Dana szukało sobie podówczas ziemi na mieszkanie, gdyż aż do tego dnia nie została mu przydzielona ziemia wśród pokoleń izraelskich.
7.BRYTYJKAW tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. W tym też czasie plemię Dana szukało sobie dziedzictwa, aby się osiedlić, gdyż dotychczas nie przypadło mu w udziale żadne dziedzictwo wśród plemion izraelskich.
8.POZNAŃSKANie było w tym czasie króla w Izraelu. Toteż w tym okresie pokolenie Danitów szukało dla siebie obszaru ziemi, by się na nim osiedlić, gdyż pośród pokoleń Izraela nie przypadło im jeszcze dotychczas żadne dziedzictwo w udziale.
9.WARSZ.PRASKAIzrael nie miał wtedy króla. [Był to czas, kiedy] pokolenie Dana szukało sobie miejsca, gdzie mogłoby się osiedlić, gdyż nie była mu jeszcze przydzielona żadna część jako dziedzictwo pośród pokoleń izraelskich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za owych czasów nie było króla w Israelu, a pokolenie Dana w tych czasach szukało sobie dziedzicznej posiadłości w celu osiedlenia, ponieważ aż do owego dnia nic mu nie przypadło jako dziedziczna posiadłość pośród pokoleń israelskich.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. W tym też czasie plemię Danitów szukało sobie dziedzictwa, miejsca, gdzie mogliby zamieszkać, ponieważ wciąż jeszcze nie przypadło im żadne dziedzictwo wśród plemion Izraela.