« Sęd 18:9 Księga Sędziów 18:10 Sęd 18:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wnidziemy do przespiecznych, do krainy bardzo szerokiéj, a da nam Pan miejsce, na którem niemasz niedostatku żadnéj rzeczy z tych, które się na ziemi rodzą.
2.GDAŃSKA.1881Gdy wnijdziecie, przyjdziecie do ludu bezpiecznego, do ziemi przestronnej; bo ją dał Bóg w ręce wasze, miejsce, kędy nie masz żadnego niedostatku wszystkich rzeczy, które są na ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Gdy wejdziecie, przyjdziecie do ludu bezpiecznego, do ziemi przestronnej. Bóg bowiem dał ją w wasze ręce; to miejsce, gdzie nie brakuje niczego z tego wszystkiego, co jest na ziemi.
4.CYLKOWGdy przyjdziecie, zastaniecie lud bezpieczny i kraj na wsze strony rozległy. Tak, podał go Bóg w ręce wasze - jest to miejsce, gdzie nie zbywa na niczem, czem darzy ziemia.
5.KRUSZYŃSKIGdy przybędziecie, zastaniecie lud bezpieczny. Kraj jest obszerny, Bóg też oddał go w ręce wasze; jest to miejsce, gdzie nie zbywa na niczym, co może być na ziemi".
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy tam dotrzecie, znajdziecie lud bez obrony i ziemię rozległą. Bóg dał wam w ręce miejsce, któremu nie brakuje niczego, co tylko można mieć na ziemi.
7.BRYTYJKAGdy ruszycie, to dojdziecie do ludu beztroskiego, do ziemi przestronnej; Bóg dał ją w wasze ręce jako miejsce, gdzie nie brak niczego z tych rzeczy, które są na ziemi.
8.POZNAŃSKAA skoro tam przybędziecie, znajdziecie się wśród ludu nie przygotowanego do obrony, na bardzo rozległej ziemi. Tak, to Bóg daje w wasze ręce ten obszar, na którym nie brakuje niczego, cokolwiek znajduje się na ziemi.
9.WARSZ.PRASKAWszedłszy już tam, znajdziecie się wśród ludzi całkiem bezbronnych. Kraj ich jest rozległy, a Bóg już wydał go w wasze ręce. Jest to kraina, w której nie brakuje niczego, co tylko można mieć na ziemi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy przyjdziecie, zastaniecie bezpieczny lud oraz kraj rozległy na wszystkie strony. Tak, Bóg poddał go w wasze ręce; to jest miejsce, gdzie nie brakuje niczego, czym obdarza ziemia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa miejscu przekonacie się, że ten lud niczego nie przeczuwa. Zajmuje on rozległy obszar. Tak, Bóg wyda ich ziemię w wasze ręce. Jest to miejsce, w którym ludziom na niczym nie zbywa!