« Sęd 18:11 Księga Sędziów 18:12 Sęd 18:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A szedłszy położyli się w Karyathyarym Judzkiem: które miejsce od onego czasu, Obóz Dan imię wzięło: a jest za Karyathyarym.
2.GDAŃSKA.1881A idąc położyli się obozem u Karyjatyjarym w Juda; przetoż nazwali ono miejsce obóz Danów aż do dnia dzisiejszego, a jest za Karyjatyjarym.
3.GDAŃSKA.2017Będąc w drodze, rozbili obóz przy Kiriat-Jearim w Judzie. Dlatego to miejsce nazywa się Machane-Dan aż do dziś. A znajduje się za Kiriat-Jearim.
4.CYLKOWW pochodzie swoim stanęli obozem w Kirjat-Jearim, w Judei. Przeto nazwano ono miejsce aż po dzień dzisiejszy obozem Dana, a znajduje się ono za Kirjath-Jearim.
5.KRUSZYŃSKIWyruszyli i stanęli obozem w Kiriath-Jearim w Judzie, dlatego też nazwali to miejsce Mahane-Dan aż do dnia dzisiejszego; jest ono na zachód od Kiriath-Jearim.
6.TYSIĄCL.WYD5Będąc w drodze, rozbili obóz w pobliżu judzkiego Kiriat-Jearim. Oto dlaczego jeszcze po dziś dzień miejsce to nazywa się Obozem Dana. Znajduje się ono na zachód od Kiriat-Jearim.
7.BRYTYJKAPociągnęli i rozłożyli się obozem przy Kiriat-Jearim w Judzie; dlatego miejscowość ta zwie się Obozem Dana aż do dnia dzisiejszego, a leży ona na zachód od Kiriat-Jearim.
8.POZNAŃSKAA idąc tak, rozłożyli się obozem w Kirjat-Jearim na obszarze Judy. Dlatego nazwano to miejsce Machane-Dan, którą to nazwę nosi ono do dnia dzisiejszego. Znajduje się ono na zachód [od] Kirjat-Jearim.
9.WARSZ.PRASKAPoszli i rozbili namioty pod Kiriat–Jearim w Judzie. I dlatego miejscowość ta po dzień dzisiejszy nazywa się Obozem Dana, a leży na zachód od Kiriat–Jearim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W swoim pochodzie stanęli obozem w Kirjat–Jearim, w Judei. Dlatego to miejsce nazwano aż po dzisiejszy dzień – Obozem Dana, a znajduje się ono za Kiriath–Jearim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITRozłożyli się najpierw obozem w Judzie, pod Kiriat-Jearim. Miejsce to do dziś nazywa się Obóz Dana, a leży na zachód od miasta.