« Sęd 18:13 Księga Sędziów 18:14 Sęd 18:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekli pięć mężów, którzy pierwéj posłani byli na wyszpiegowanie ziemie Lais, do drugiéj braciej swojéj: Wiecie, że w tych domiech jest Ephod i Theraphim i rycina i licina: patrzcież, co się wam podoba.
2.GDAŃSKA.1881I mówili oni pięć mężowie, którzy chodzili na szpiegi do ziemi Lais, i rzekli do braci swych: Wiecież, iż w tym domu jest Efod i Terafim, i obraz ryty i lany? przetoż teraz wiedzcie, co macie czynić.
3.GDAŃSKA.2017I odezwało się tych pięciu mężczyzn, którzy szli, aby wyszpiegować ziemię Lajisz, i powiedzieli do swych braci: Czy wiecie, że w tych domach znajduje się efod i terafim, a także posąg ryty oraz posąg odlany? Rozważcie więc teraz, co macie czynić.
4.CYLKOWOdezwało się tedy owych pięciu ludzi, którzy wyszli byli do Laisz, aby kraj wypatrzeć, i rzekli do pobratymców swoich: Czy wiadomo wam, że znajdują się w tych budynkach efod i bożki domowe, obraz rzeźbiony i lity? Zobaczcie tedy co wam czynić zostaje!
5.KRUSZYŃSKIPięciu ludzi, którzy chodzili dla zbadania ziemi Laisz, zabrali głos i rzekli do swych pobratyńców: "Czy wiecie, że w tych domach znajduje się efod i terafim, oraz obraz rzeźbiony i lity? Rozważcie tedy, jak macie postąpić"
6.TYSIĄCL.WYD5Pięciu zaś owych mężów, którzy się wywiadywali o ziemię Lajisz, odezwało się do swych braci, mówiąc: Wiecie, że w [jednym] z tych domów znajduje się efod i terafim oraz posążek rzeźbiony i ulany z metalu? Wiecie więc, co macie czynić.
7.BRYTYJKAWtedy odezwało się tych pięciu mężów, którzy wyruszyli, aby przeszpiegować ziemię Laisz, i rzekli do swoich braci: Czy wiecie, że w tych zabudowaniach znajduje się efod kapłański i bożki domowe, i posąg ryty i lany? Wiedzcie więc, jak macie postąpić.
8.POZNAŃSKATu zaś pięciu mężów, którzy udawali się na zwiady w okolice Lajisz, oświadczyło, mówiąc do swoich braci: - Czy wiecie, że w tych domach znajdują się terafim, efod i odlew posągu [bóstwa]? Rozważcie teraz, co winniście uczynić.
9.WARSZ.PRASKAPięciu ludzi, posłanych z Lajisz na zbadanie kraju, powiedziało do swoich towarzyszy: Czy wiadomo wam, że w tym domu jest efod, są także terafim oraz podobizna rzeźbiona i posąg ulany? Wiecie więc, jak macie się zachowywać.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem odezwało się owych pięciu ludzi, którzy wyszli do Laisz, aby przepatrzeć kraj i powiedzieli do swoich pobratymców: Czy wam wiadomo, że w tych budynkach znajdują się: Efod, domowe bożki oraz rzeźbiony i lity obraz? Zobaczcie, co wam wypada czynić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas pięciu zwiadowców, którzy przechodzili tędy w drodze do Laisz, powiedziało do swoich braci: Czy wiecie, że w którymś z tych domów znajduje się efod, terafy i ulana podobizna bożka? Wiecie, co macie zrobić!