« Sęd 18:19 Księga Sędziów 18:20 Sęd 18:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Co gdy usłyszał, przyzwolił na ich powieści i wziął Ephod i bałwany i rycinę i szedł z nimi.
2.GDAŃSKA.1881I uradowało się serce kapłanowe, a wziąwszy Efod i Terafim, i obraz ryty, wszedł w pośrodek onego ludu.
3.GDAŃSKA.2017I uradowało się serce kapłana. Wziął więc efod, terafim i ryty posąg i przyłączył się do tego ludu.
4.CYLKOWI ucieszył się kapłan w sercu swojem, a zabrawszy efod i bożki domowe i obraz rzeźbiony stanął w pośrodku ludu.
5.KRUSZYŃSKISerce kapłana się rozradowało! Zabrał efod, terafim i obraz rzeźbiony i przybył w pośrodek ludu.
6.TYSIĄCL.WYD5Uradowało się na te słowa serce kapłana. Wziąwszy więc efod, terafim, rzeźbiony posążek <i posążek ulany z metalu>, przyłączył się do oddziału.
7.BRYTYJKAUdobruchał się więc kapłan i zabrał efod kapłański, i bożki domowe, i posąg, i przyłączył się do zbrojnego ludu.
8.POZNAŃSKAI rozradowało się serce kapłana. Wziął efod, terafim i posąg i odszedł wraz z gromadą.
9.WARSZ.PRASKAI rozradowało się serce kapłana. Wziął efod, terafim oraz podobiznę rzeźbioną i przyłączył się do tych ludzi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kapłan się ucieszył w swoim sercu, zabrał efod, domowe bożki oraz rzeźbiony obraz i stanął w środku ludu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKapłan się rozchmurzył. Zabrał efod, terafy oraz bożka i dołączył do przybyłych.