« Sęd 18:23 Księga Sędziów 18:24 Sęd 18:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który odpowiedział: Bogi moje, którem sobie sprawił, pobraliście i kapłana i wszystko, co mam, a mówicie: Coć jest?
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedział: Bogi moje, którem sprawił, pobraliście, i kapłana, a odeszliście, i cóż więcej mieć będę? a jeszcze mówicie: Cóż ci?
3.GDAŃSKA.2017I odpowiedział: Zabraliście moich bogów, które uczyniłem, oraz kapłana i poszliście sobie. Co mi więc pozostaje? Jak jeszcze możecie mówić: Co ci jest?
4.CYLKOWI odpowiedział: Bożki moje, którem sobie sporządził, wyście zabrali, a nadto i kapłana i poszli - i cóż mi zostaje? Jakże się jeszcze pytać możecie: co ci się stało?
5.KRUSZYŃSKII odpowiedział: "Bożków moich, których zrobiłem, zabraliście, nadto kapłana i poszli! Cóż mam dalej robić? Jakże wy możecie mówić do mnie: Co ci się stało?"
6.TYSIĄCL.WYD5Zabraliście mi mego bożka, którego sobie sprawiłem - odpowiedział im - oraz kapłana. Odeszliście, a cóż mi pozostanie? Jak jeszcze możecie mówić: Co ci jest?
7.BRYTYJKAA on odpowiedział: Zabraliście mi mojego boga, którego sobie zrobiłem, i kapłana, i odchodzicie; cóż mi jeszcze pozostało? Jak więc możecie mówić do mnie: O co ci chodzi?
8.POZNAŃSKAOdpowiedział: - Zabraliście mi moich bogów, których sporządziłem, a także kapłana i poszliście sobie. Co mi więc pozostaje? I jak możecie mi mówić: "Cóż ci się stało?"
9.WARSZ.PRASKAA on odpowiedział: Zabraliście moje bożki, które sam sobie zrobiłem, uprowadziliście ze sobą kapłana i poszliście. Cóż mi teraz zostaje? Jakże wy jeszcze możecie pytać, o co mi chodzi?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc odpowiedział: Wy zabraliście moje bożki, które sobie sporządziłem, a nadto kapłana i poszliście; zatem cóż mi zostaje? Jakże jeszcze możecie się pytać: Co ci się stało?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA on odpowiedział: Zabraliście mi boga, którego sobie zrobiłem, oraz kapłana i odchodzicie! Co więcej mi pozostało? Jak możecie pytać: Co ci się stało?!