« Sęd 18:27 Księga Sędziów 18:28 Sęd 18:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A żaden ich zgoła nie ratował, że daleko mieszkali od Sydonu, a z żadnymi ludźmi nie mieli towarzystwa ani sprawy żadnéj. A było miasto położone w krainie Rohob, które z nowu zbudowawszy, mieszkali w niem,
2.GDAŃSKA.1881A nie był, kto by ich ratował; albowiem byli daleko od Sydonu, i nie mieli żadnej sprawy z nikim, a to miasto leżało w dolinie, która jest w Betrohob, które znowu pobudowawszy mieszkali w niem.
3.GDAŃSKA.2017A nie było nikogo, kto by ich ratował, gdyż byli daleko od Sydonu i nie mieli z nikim żadnych interesów. A miasto to leżało w dolinie, która jest w Bet-Rechob. Oni odbudowali miasto i zamieszkali w nim.
4.CYLKOWA nie pospieszył mu nikt z pomocą, oddalone bowiem było od Cydonu, a nie mieli stosunków z ludźmi; położone było mianowicie w dolinie Bet-Rehob. Poczem odbudowali miasto i osiedli w niem.
5.KRUSZYŃSKII nikt nie ocalał, ponieważ oddalone było od Sydonu i nie mieli żadnej styczności z ludźmi; było ono płożone w dolinie Beth-Rehob. A odbudowawszy miasto, osiedli w nim.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie było nikogo, kto by ich ratował, byli bowiem daleko od Sydonu i nie utrzymywali żadnych stosunków z Aramem. Miasto to leżało w dolinie, w Bet-Rechob. Danici zaś odbudowali je na nowo i mieszkali w nim.
7.BRYTYJKAA nikt nie przyszedł im z pomocą, gdyż miasto było oddalone od Sydonu, a oni nie utrzymywali z nikim stosunków. Miasto to leżało w dolinie ciągnącej się ku Bet-Rechob. Lecz oni odbudowali to miasto i zamieszkali w nim.
8.POZNAŃSKAA nie było nikogo, kto by pospieszył mu z pomocą, gdyż było odległe od Sydonu i nie miało żadnych kontaktów z Aramem. A było ono położone w dolinie, która ciągnie się aż po Bet-Rechob. Następnie odbudowali miasto i zamieszkali w nim.
9.WARSZ.PRASKANie było nikogo, kto by im przyszedł z pomocą. Sydon znajdował się zbyt daleko, a z Aramejczykami nic ich nie łączyło. Miasto [Lajisz] leżało w dolinie, ciągnącej się w stronę Bet–Rechob. Z czasem Danici sami je odbudowali i zamieszkali w nim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nikt mu nie pospieszył z pomocą, gdyż było położone w dolinie Bet–Rehob i oddalone od Cydonu, i nie mieli stosunków z tamtymi ludźmi. Potem odbudowali miasto i w nim osiedli.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt nie przybył im na ratunek, ponieważ mieszkali daleko od Sydonu, a też nic ich z nikim nie łączyło. Ich miasto leżało w dolinie ciągnącej się do Bet-Rechob. Danici odbudowali to miasto i zamieszkali w nim.