« Sęd 18:29 Księga Sędziów 18:30 Sęd 18:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I postawili sobie rycinę, i Jonathan, syna Gersam, syna Mojżeszowego, i syny jego kapłany w pokoleniu Dan, aż do dnia poimania swego.
2.GDAŃSKA.1881A tak postawili sobie synowie Dan obraz ryty; a Jonatan, syn Gersona Manasesowego, on i synowie jego, byli kapłanami w pokoleniu Dan aż do czasu pojmania obywateli onej ziemi.
3.GDAŃSKA.2017I synowie Dana ustawili sobie ryty posąg. A Jonatan, syn Gerszona, syna Manassesa, on i jego synowie byli kapłanami dla pokolenia Dana aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi.
4.CYLKOWPoczem postawili sobie synowie Dana ów obraz rzeźbiony, a Jonatan, syn Gerszoma, syn Manasy, wraz z potomkami swymi, służyli za kapłanów pokoleniu Dana aż po dzień opuszczenia kraju.
5.KRUSZYŃSKISynowie Dana ustawili sobie obraz rzeźbiony, Jonatan zaś, syn Gerszoma, syna Manassesowego, on i jego synowie byli kapłanami pokolenia Danitów aż do dnia niewoli kraju.
6.TYSIĄCL.WYD5Danici postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan, syn Gerszoma, syna Mojżesza, oraz jego synowie sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana aż do czasów uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej krainy.
7.BRYTYJKAI wznieśli sobie synowie Dana posąg boga, a kapłanami plemienia Danitów byli Jehonatan, syn Gerszoma, wnuk Mojżesza, i jego synowie aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi.
8.POZNAŃSKAUstawili więc synowie Dana u siebie posąg [bóstwa], a Jehonatan, potomek Gerszoma, syna Manassego, (on sam) i jego synowie byli kapłanami dla pokolenia Danitów aż do dnia uprowadzenia ludności tej ziemi do niewoli.
9.WARSZ.PRASKADanici wykonali sobie własne rzeźby [bogów], a Jonatan, syn Gerszoma, syna Mojżesza, oraz jego synowie pełnili w pokoleniu Dan posługę kapłańską aż do czasu, gdy cały kraj popadł w niewolę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto synowie Dana postawili sobie ten rzeźbiony obraz, a Jonatan, syn Gerszona, syna Menaszy, wraz ze swoimi potomkami, służyli pokoleniu Dana za kapłanów aż po dzień opuszczenia kraju.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDanici ustawili sobie tam bożka, a kapłanami ich plemienia byli Jehonatan, syn Gerszoma, wnuk Mojżesza, oraz jego synowie. Sprawowali oni ten urząd aż do dnia uprowadzenia mieszkańców tej ziemi do niewoli.