« Sęd 18:30 Księga Sędziów 18:31 Sęd 19:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I został u nich bałwan Michów przez wszystek czas, póki był dom Boży w Sylo. Na on czas nie było króla w Izraelu.
2.GDAŃSKA.1881Wystawili tedy sobie on obraz ryty, który był uczynił Michas, po wszystkie dni, póki był dom Boży w Sylo.
3.GDAŃSKA.2017Postawili sobie ten ryty posąg, który uczynił Micheasz, po wszystkie dni, póki dom Boży był w Szilo.
4.CYLKOWI tak ustanowili sobie obraz rzeźbiony, sporządzony przez Michę, przez cały czas istnienia domu Bożego w Szylo.
5.KRUSZYŃSKII ustawili dla nich obraz rzeźbiony, wykonany przez Mikhaja, podczas całego czasu, kiedy dom Boży był w Szilo
6.TYSIĄCL.WYD5Posążek ów rzeźbiony, który sobie sprawił Mika, ustawili dla siebie po wszystkie dni, dopóki dom Boży znajdował się w Szilo.
7.BRYTYJKAI postawili sobie posąg, który sobie sporządził Micheasz, na cały czas, dopóki dom Boży był w Sylo.
8.POZNAŃSKAUstawili więc u siebie posąg wykonany przez Mikaja i znajdował się tam przez cały czas, dopóki istniało sanktuarium w Szilo.
9.WARSZ.PRASKAPodobiznę rzeźbioną, którą kiedyś sporządził Mika, przechowywali u siebie tak długo, jak długo sanktuarium Jahwe znajdowało się w Szilo.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak przez cały czas istnienia Domu Bożego w Szylo, postawili sobie rzeźbiony obraz, sporządzony przez Michę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPostawili zaś sobie bożka, którego sporządził Micheasz, i oddawali mu cześć przez cały okres, w którym dom Boży znajdował się w Szilo.