« Sęd 18:5 Księga Sędziów 18:6 Sęd 18:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który im odpowiedział: Idźcie w pokoju: Pan patrzy na drogę wasze i na ścieżkę, którą idziecie.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedział im kapłan: Idźcie w pokoju; albowiem sprawuje Pan drogę waszę, którą idziecie.
3.GDAŃSKA.2017I kapłan im odpowiedział: Idźcie w pokoju. PAN bowiem czuwa nad waszą drogą, którą idziecie.
4.CYLKOWI odpowiedział im kapłan: Idźcie w pokoju! Przed obliczem Wiekuistego jest droga wasza, którą idziecie.
5.KRUSZYŃSKITedy kapłan im odpowiedział: Idźcie w pokoju; przed obliczem Jahwy jest droga wasza, którą odbywacie".
6.TYSIĄCL.WYD5Idźcie w pokoju odpowiedział im kapłan gdyż podróż, którą podjęliście, jest pod opieką Pana.
7.BRYTYJKAI rzekł do nich kapłan: Idźcie w pokoju, pod opieką Pana jest wasza droga, w którą się wybraliście.
8.POZNAŃSKARzekł im kapłan: - Idźcie spokojnie. Jahwe bowiem czuwa nad waszą drogą, w którą się wybraliście.
9.WARSZ.PRASKAA kapłan im odpowiedział: Idźcie spokojnie dalej. Wasza wyprawa jest w rękach Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kapłan im odpowiedział: Idźcie w pokoju! Wasza droga, którą idziecie, jest przed obliczem WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKapłan odpowiedział: Idźcie w pokoju. PAN ma waszą drogę przed sobą.