« Sęd 2:3 Księga Sędziów 2:4 Sęd 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy mówił Aniół Pański te słowa do wszech synów Izraelowych, podnieśli oni głos swój i płakali.
2.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy mówił Anioł Pański te słowa do wszystkich synów Izraelskich, że lud podniósł głos swój, i płakali.
3.GDAŃSKA.2017Gdy Anioł PANA wypowiedział te słowa do wszystkich synów Izraela, lud podniósł głos i zapłakał.
4.CYLKOWI stało się, gdy wysłaniec Wiekuistego słowami temi przemawiał, że począł lud głośno płakać.
5.KRUSZYŃSKIGdy anioł Boży mówił te słowa do wszystkich synów Izraelowych, podniósł lud swój głos i płakał.
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy Anioł Pański wyrzekł te słowa do wszystkich Izraelitów, lud podniósł lament i zaniósł się płaczem.
7.BRYTYJKAGdy tedy anioł Pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos i zapłakali,
8.POZNAŃSKAKiedy anioł Jahwe wypowiedział te słowa przeciw wszystkim synom Izraela, lud począł głośno płakać.
9.WARSZ.PRASKAKiedy anioł Jahwe wypowiedział te słowa do wszystkich synów Izraela, cały lud podniósł głos i zaczął płakać.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy wysłaniec WIEKUISTEGO przemawiał tymi słowami, stało się, że lud zaczął głośno płakać.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Anioł PANA oznajmił te słowa wszystkim Izraelitom, lud gorzko zapłakał.