« Sęd 2:5 Księga Sędziów 2:6 Sęd 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rozpuścił tedy Jozue lud, i poszli synowie Izraelowi, każdy do osiadłości swéj, aby ją otrzymali.
2.GDAŃSKA.1881A Jozue rozpuścił był lud, i rozeszli się synowie Izraelscy każdy do dziedzictwa swego, aby posiedli ziemię.
3.GDAŃSKA.2017Gdy Jozue rozesłał lud, synowie Izraela rozeszli się, każdy do swego dziedzictwa, aby posiąść ziemię.
4.CYLKOWGdy tedy Jozue lud pożegnał, zwrócili się synowie Izraela, każdy do dziedziny swojej, aby objąć kraj w posiadanie.
5.KRUSZYŃSKIA odesławszy Jozue lud, poszli synowie Izraelowi każdy do swego dziedzictwa, aby objąć ziemię w posiadanie.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jozue rozesłał lud, poszli Izraelici, każdy do swojego działu, aby objąć ziemię w posiadanie.
7.BRYTYJKAA gdy Jozue rozpuścił lud i synowie izraelscy poszli każdy do swego dziedzictwa, aby objąć ziemię w posiadanie,
8.POZNAŃSKAA kiedy Jozue odesłał lud, poszli synowie Izraela każdy do swojej własności, aby przejąć ziemię.
9.WARSZ.PRASKAI rozesłał Jozue cały lud. Poszli tedy synowie Izraela, każdy do przydzielonej mu ziemi, aby wziąć cały kraj w posiadanie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy więc Jezus, syn Nuna, pożegnał lud, synowie Israela wrócili – każdy do swojego dziedzictwa, aby objąć kraj w posiadanie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem, gdy Jozue rozesłał lud, Izraelici udali się do swoich dziedzicznych posiadłości, aby przejąć ziemię w posiadanie.