« Sęd 21:24 Księga Sędziów 21:25 Rut 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(21:24b) W tych dnioch nie było krola w Israhelu, ale jeden jako drugi, cso się jemu prawego widziało, to czynił.
2.WUJEK.1923(21:24b) We dni one nie było króla w Izraelu: ale każdy, co się mu zdało dobrego, to czynił.
3.GDAŃSKA.1881W one dni nie było króla w Izraelu; każdy, co mu się dobrego zdało to czynił.
4.GDAŃSKA.2017W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach.
5.CYLKOWOnego czasu nie było króla w Izraelu: czynił każdy co godziwem było w oczach jego.
6.KRUSZYŃSKIW tym czasie nie było króla w Izraelu; każdy czynił, co było godziwe w oczach jego.
7.TYSIĄCL.WYD5W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach.
8.BRYTYJKAW tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu; każdy robił, co mu się podobało.
9.POZNAŃSKAW tym czasie nie było króla w Izraelu; każdy robił, co uważał za słuszne.
10.WARSZ.PRASKAZa dni owych nie było króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego czasu nie było króla w Israelu; każdy czynił to, co było dobrym w jego oczach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych dniach nie było jeszcze króla w Izraelu, każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawe.