« Rut 1:9 Księga Rut 1:10 Rut 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzekąc: „Z tobą pojdziewie k twemu ludu”.
2.WUJEK.1923I mówić: Pójdziem z tobą do ludu twojego.
3.GDAŃSKA.1881I mówiły do niej: Raczej się z tobą wrócimy do ludu twojego.
4.GDAŃSKA.2017I mówiły do niej: Wrócimy raczej z tobą do twego ludu.
5.CYLKOWI rzekły do niej: Chcemy raczej wrócić z tobą do ludu twojego!
6.KRUSZYŃSKIi rzekły do niej: "Oto powrócimy z tobą do twego ludu".
7.TYSIĄCL.WYD5mówiąc do niej: Nie, my wrócimy z tobą do twego narodu.
8.BRYTYJKAI rzekły do niej: My z tobą wrócimy do twojego ludu.
9.POZNAŃSKAi mówiły jej: - Pójdziemy raczej z tobą do ludu twego.
10.WARSZ.PRASKAi powiedziały: Nie, my chcemy iść razem z tobą do twojej ojczyzny!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i do niej powiedziały: Raczej chcemy wrócić z tobą do twego ludu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedziały do niej: Wolimy wrócić z tobą, do twojego ludu.