« Rut 1:16 Księga Rut 1:17 Rut 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ktora cię ziemia przymie umarłą, w tejże i ja umrę a tu uczynię sobie miasto pogrzebne. To mi, Boże, daj a to mi uczyń, iże jena śmierć mię z tobą rozdzieli”.
2.WUJEK.1923Która cię ziemia umarłą przyjmie, na téj umrę i tamże miejsce wezmę. To mi niech uczyni Pan, i to niech przyczyni, jeźli nie sama śmierć mnie i ciebie rozłączy.
3.GDAŃSKA.1881Gdzie umrzesz, tam i ja umrę, i tam pogrzebiona będę. To mi niech uczyni Pan, i to niech przepuści na mię, że tylko śmierć rozłączy mię z tobą.
4.GDAŃSKA.2017Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam będę pogrzebana. Niech mi to PAN uczyni i niech do tego dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie.
5.CYLKOWGdzie ty umrzesz tam i ja umrę i tam pochowaną będę: Tak niechaj uczyni mi Wiekuisty i tak niechaj nadal uczyni - tylko śmierć rozłączy mnie z tobą!
6.KRUSZYŃSKIgdzie ty umrzesz, ja umrę i tam będę pochowaną. Niechaj Bóg postąpi ze mną surowo, jeśli co innego jak śmierć rozłączy mnie z tobą!"
7.TYSIĄCL.WYD5Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tamto dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie!
8.BRYTYJKAGdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie.
9.POZNAŃSKAGdzie ty umrzesz, tam i ja, i tam będę pochowana. Niechaj tak mi uczyni Jahwe i niechaj to silnie potwierdzi, że tylko śmierć może nas rozdzielić!
10.WARSZ.PRASKAGdzie ty umrzesz, tam ja pragnę i umrzeć, i być pochowaną. Niech Jahwe ześle na mnie wszystko, co najgorsze, jeśli cokolwiek prócz śmierci będzie w stanie oddzielić mnie od ciebie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę oraz tam będę pochowaną. Tak niech mi uczyni WIEKUISTY i tak niech nadal sprawia. Tylko śmierć rozłączy mnie i ciebie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdzie ty umrzesz, tam i ja umrę - i tam złożą mnie do grobu. Niech PAN postąpi ze mną choćby najsurowiej - tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie.