« Rut 1:20 Księga Rut 1:21 Rut 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWyszłam była pełna, a prozną mię nawrocił Pan, przeto przecz mię zowiecie Noemi, jąż Pan poniżył i zamącił Wszechmogący”.
2.WUJEK.1923Wyszłam była pełna, a próżną mię przywrócił Pan: czemuż mię tedy zowiecie Noemi, którą Pan poniżył, a Wszechmogący utrapił?
3.GDAŃSKA.1881Wyszłam stąd obfitą a próżną mię przywrócił Pan. Przeczże mię tedy zowiecie Noemi, gdyż mię Pan utrapił, a Wszechmogący złe na mię dopuścił?
4.GDAŃSKA.2017Wyszłam stąd pełna, a PAN sprowadził mnie pustą. Czemu nazywacie mnie Noemi, skoro PAN wystąpił przeciwko mnie i Wszechmogący sprowadził na mnie nieszczęście?
5.CYLKOWBogatam ja wyszła, ale próżną przywiódł mnie Wiekuisty: Czemu macie nazywać mnie Naemi, gdy Wiekuisty mnie zgnębił, a Wszechmocny mnie utrapił.
6.KRUSZYŃSKIPoszłam zasobna, a Bóg sprowadził mnie z próżnymi rękoma. Dlaczegoż macie mnie nazywać Naomi, gdy Bóg był przeciwko mnie, a Najwyższy mnie dotknął?"
7.TYSIĄCL.WYD5Pełna wyszłam, a pustą sprowadził mnie Pan. Czemu nazywacie mnie Noemi, gdy Pan wydał świadectwo przeciw mnie, a Wszechmogący uczynił mnie nieszczęśliwą?
8.BRYTYJKABogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku; dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował?
9.POZNAŃSKAOdeszłam bogata, a Jahwe sprawił, że powracam z niczym. Czemu nazywacie mnie jeszcze Noemi? Wszak Jahwe daje przeciw mnie świadectwo, a Wszechmogący zesłał mi nieszczęście!
10.WARSZ.PRASKAWyszłam stąd bowiem z rękami pełnymi, a Jahwe sprawił, że wracam z pustymi. Dlaczegoż więc miałybyście mnie jeszcze nazywać Noemi po tych wszystkich doświadczeniach, którym poddał mnie Jahwe, i po ucisku, którego doznałam od Wszechmocnego?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyszłam bogata lecz WIEKUISTY przyprowadził mnie próżną. Czemu macie mnie nazywać Naemi, skoro WIEKUISTY mnie zgnębił oraz Wszechmocny mnie utrapił.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWyszłam stąd ze wszystkim. PAN sprowadził mnie z niczym. Dlaczego miałabym być dla was Noemi, skoro PAN był mi przeciwny i Wszechmocny doprowadził do mojego nieszczęścia?