« Rut 1:6 Księga Rut 1:7 Rut 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak wyszła s miasta swego pątniczstwa s obiema niewiastama, a już na drodze sąc, chcąc się wrocić do ziemie Judowy,
2.WUJEK.1923Wyszła tedy z miejsca gościny swojéj, z obiema niewiastkoma: a będąc już w drodze nawrócenia się do ziemie Juda,
3.GDAŃSKA.1881Tedy wyszła z miejsca, na którem była z onemi dwiema synowemi swemi, a udały się w drogę, aby się wróciły do ziemi Juda.
4.GDAŃSKA.2017Wyszła więc z miejsca, w którym była, a wraz z nią jej dwie synowe i udały się w drogę powrotną do ziemi Judy.
5.CYLKOWI tak opuściła w towarzystwie dwóch synowych swoich miejsce, w którem przebywała. Gdy jednak szły po drodze, aby wrócić do ziemi judzkiej,
6.KRUSZYŃSKIWyruszyła z tego miejsca, gdzie przebywała, a z nią obydwie jej synowe i udały się w drogę, aby powrócić do kraju Judy.
7.TYSIĄCL.WYD5Wyszła z tej miejscowości, którą tam zamieszkiwała, obie jej synowe z nią, i wyruszyły w drogę powrotną do ziemi Judy.
8.BRYTYJKAWyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe, i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej.
9.POZNAŃSKAOpuściła więc wraz z synowymi miejscowość, w której mieszkała, i udała się w drogę powrotną do Ziemi Judzkiej.
10.WARSZ.PRASKAWyruszyła tedy z ziemi, na której dotychczas żyła, i razem z obiema żonami swoich synów udała się w drogę powrotną do ziemi judzkiej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak, w towarzystwie dwóch swoich synowych, opuściła miejsce w którym przebywała. Jednak w drodze, kiedy szły aby wrócić do ziemi judzkiej,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWyruszyła więc z miejsca swojego pobytu w drogę powrotną do ziemi judzkiej, a wraz z nią wyruszyły obie jej synowe.