« Rut 1:22 Księga Rut 2:1 Rut 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI był mąż, rodzic Elimelechow, człowiek mocny a wielikiego jimienia, imieniem Booz.
2.WUJEK.1923Elimelech mąż miał krewnego, człowieka możnego i wielkich bogactw, imieniem Booz.
3.GDAŃSKA.1881A Noemi miała powinowatego po mężu swym, człowieka możnego z domu Elimelechowego, którego zwano Booz.
4.GDAŃSKA.2017A Noemi miała krewnego ze strony męża, człowieka bardzo zamożnego z domu Elimelecha. Miał on na imię Boaz.
5.CYLKOWMiała zaś Naemi powinowatego po mężu swoim, człowieka bardzo możnego, z rodu Elimelecha, imieniem Boaz.
6.KRUSZYŃSKINaomi miała krewnego ze strony swojego męża; był nim człowiek znany, zamożny, z rodu Elimelekha, imieniem Booz.
7.TYSIĄCL.WYD5Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. Nazywał się Booz.
8.BRYTYJKAA Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża, z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz.
9.POZNAŃSKANoemi miała krewnego ze strony męża, człowieka możnego, który należał do rodu Elimeleka, a na imię miał Booz.
10.WARSZ.PRASKANoemi miała pewnego krewnego ze strony swego [zmarłego] męża. Był to człowiek zamożny, jeden z rodu Elimeleka. Nazywał się Booz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Naemi miała po swoim mężu powinowatego, imieniem Boaz, człowieka bardzo możnego, z rodu Elimelecha.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNoemi zaś miała krewnego ze strony swojego męża. Należał on do rodziny Elimeleka i był bardzo zamożny. Miał na imię Boaz.
13.TOR.PRZ.A Noemi miała krewnego ze strony męża, człowieka bardzo zamożnego z domu Elimelecha, a jego imię brzmiało Boaz.