« Rut 2:11 Księga Rut 2:12 Rut 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOtpłaci tobie Bog twego uczynku a pełną mzdę przymiesz ot Pana Boga Israhelowa, k niemużeś przyszła i uciekła pod jego skrzydle”.
2.WUJEK.1923Niechżeć Pan odda za uczynek twój, i zupełną zapłatę weźmij od Pana, Boga Izraelowego: do któregoś przyszła, i pod któregoś skrzydła się uciekła.
3.GDAŃSKA.1881Niechżeć odda Pan uczynek twój, i niech będzie zapłata twoja doskonała od Pana, Boga Izraelskiego, gdyżeś przyszła, abyś nadzieję miała pod skrzydłami jego.
4.GDAŃSKA.2017Niech PAN wynagrodzi twój uczynek i niech będzie pełna twoja zapłata od PANA, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić.
5.CYLKOWWiekuisty niechaj wynagrodzi cię za to, coś uczyniła! a niechaj użyczona ci będzie nagroda pełna od Wiekuistego, Boga Izraela, pod którego skrzydła schronić się przybyłaś.
6.KRUSZYŃSKIOby ci Bóg odpłacił za trudy twoje i oby zapłata twoja była pełna od Jahwe, Boga Izraelowego, któraś przybyła, aby się schronić pod jego skrzydłami!"
7.TYSIĄCL.WYD5Niech cię wynagrodzi Pan za to, coś uczyniła, i niech będzie pełna twoja nagroda u Pana, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić.
8.BRYTYJKANiech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana, Boga izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami.
9.POZNAŃSKANiech Jahwe wynagrodzi twój czyn i niech też On, Bóg Izraela, pod którego skrzydła z ufnością się schroniłaś, hojnie ci za to zapłaci.
10.WARSZ.PRASKANiech Jahwe odpłaci ci dobrem za dobro, któreś sama innym wyświadczyła. Niech obfita będzie zapłata Jahwe, Boga Izraela, pod którego skrzydłami przyszłaś szukać schronienia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niechaj cię WIEKUISTY wynagrodzi za to, co uczyniłaś. Niech ci będzie użyczona pełna nagroda od WIEKUISTEGO, Boga Israela, pod którego skrzydła przybyłaś się schronić.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech ci PAN wynagrodzi twój czyn. Niech PAN, Bóg Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić, da ci pełną odpłatę.