« Rut 2:1 Księga Rut 2:2 Rut 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekła Rut moabitska ku swej świekrwi: „Każeszli, pojdę na pole a będę kłosy zbirać, jiż padają z ręku żeńcow, gdzieżkoli najdę przyjaźń miłościwego gospodarza”. Jeż to ona otpowie: „Jidzi, ma dziewko!”
2.WUJEK.1923I rzekła Ruth Moabitka do świekry swéj: Jeźli każesz, pójdę na pole, a będę zbierać kłosy, któreby uszły ręku żeńców, gdziekolwiek gospodarza na się łaskawego najdę łaskę. Któréj ona odpowiedziała: Idź, córko moja!
3.GDAŃSKA.1881I rzekła Ruta Moabitka do Noemi: Pójdę proszę na pole, a niech zbieram kłosy za tym, przed którego oczyma łaskę znajdę; a ona rzekła: Idź, córko moja.
4.GDAŃSKA.2017I Rut Moabitka powiedziała do Noemi: Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona odpowiedziała: Idź, moja córko.
5.CYLKOWOtóż rzekła raz Ruth moabitka do Naemi: Chciałabym też wyjść na pole i zbierać kłosy za tym, przed którego oczyma łaskę znajdę. I odpowiedziała jej: Idź, córko moja!
6.KRUSZYŃSKII rzekła Rut Moabitka do Naomi: "Pragnę pójść na pole i będę zbierała kłosy za tym, w którego oczach znajdę upodobanie". Odpowiedziała jej: "Idź córko moja!"
7.TYSIĄCL.WYD5Powiedziała Rut Moabitka do Noemi: Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, który będzie mnie darzył życzliwością. Idź, moja córko - odpowiedziała jej Noemi.
8.BRYTYJKARzekła tedy Rut Moabitka do Noemi: Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona jej odpowiedziała: Idź, córko moja!
9.POZNAŃSKARzekła więc Rut Moabitka do Noemi: - Pozwól mi iść na pole zbierać kłosy za tym, który łaskawie na to się zgodzi. Odpowiedziała jej: - Idź, moja córko.
10.WARSZ.PRASKAI powiedziała Moabitka Rut do Noemi: Poszłabym chętnie na pola zbierać kłosy za żniwiarzem, który mi na to łaskawie zezwoli. A Noemi na to: Idź, moja córko!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Moabitka Ruth powiedziała raz do Naemi: Chciałabym wyjść na pole i zbierać kłosy za tym, przed którego oczyma znajdę łaskę. Więc jej odpowiedziała: Idź, moja córko.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA Rut Moabitka poprosiła Noemi: Pozwól mi pójść na pola i zbierać kłosy za tymi, którzy okażą mi łaskę. Noemi zgodziła się. Idź, moja córko! - powiedziała.